Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Et socialt budget

Medierne har kaldt Københavns budgetaftale for 2023 for et klimabudget.

Og det er rigtigt og vigtigt, men for mig, der i mange år har arbejdet med socialpolitik, er det endnu vigtigere, at velfærden samtidig løftes med halvanden mia. kr.

Det er særlig glædeligt, at vi har kunnet finde flertal for det, efter at Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, havde præsteret et udspil næsten støvsuget for socialpolitik. Halvdelen af de afsatte penge skal gå til det trængte socialområde. Det betyder, at vi kan sikre, at sagsbehandlerne nu får langt bedre mulighed for at give unge med handikap eller mennesker med sindslidelse hurtigere og bedre hjælp. Pengene følger med stigningen af antallet af udsatte børn og unge, der har brug for hjælp. Det må aldrig blive så sølle, at vi ikke kan tage hånd om dem, der har allermest brug for det.

Socialdemokratiet ville blæse på Københavns udsatte, men blev mødt af en storm.

Og det kan vi, der går ind for lighed, være glade for.

Trykt i Politiken 21/9-22

Blogger: