Enhedslisten skaber klarhed om borgmesters ophold på Tunø

Flere medier bringer i dag en historie om at Enhedslistens sygemeldte Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, har haft et ophold på Tunø, på baggrund af en intern mail til medlemmerne af Enhedslisten i København. Derfor har vi nu valgt at offentliggøre denne e-mail fra den 15. august, i sin fulde længde.

Vi fremlægger mailen for at bringe klarhed om Ninnas sygdom og for at gøre det klart at Enhedslisten København støtter Ninna Hedeager Olsen i at hun følger de anbefalinger hun har modtaget fra Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb og sin psykolog: at hun som et led i at vende tilbage til sin post som borgmester, påtager sig praktiske opgaver under sin sygemelding.

 

 

Kære medlem


Enkelte medier har i den forgangne uge skrevet bekymret om Enhedslistens borgmester Ninna Hedeager Olsens sygdom. Ikke at sygdommen i sig selv bekymrer dem, men det gør til gengæld de omstændigheder, der er ved en borgmesters sygemelding: dokumentation eller ej, om sygdommen er reel, om lønnen under sygdom, om lønnen for den stedfortrædende borgmester og om partiskat.

Enhedslisten København har via Københavns Forretningsudvalg fulgt sagen tæt og løbende haft kontakt til Ninna Hedeager Olsen og Karina Vestergaard Madsen (Ninna’s vikar under sygdom), BR-gruppen på Rådhuset, HB’s Forretningsudvalg og pressetjenesten på Christiansborg. Vi har både talt og skrevet med pressen og gennem hele processen har vores første prioritet været de forurettede. Vores udgangspunkt for kontakten til pressen har været åbenhed, men også at undlade at give næring til spekulationer om de forurettedes privatliv. Men det er jo ikke usædvanligt, at pressen, eller dele af den, forsøger at stramme deres overskrifter eller lader insinuationer stå tilbage efter de fakta om sagen, vi har leveret.

Årsagen til Ninnas fravær

Lad os starte med at slå fast, at ingen lønmodtager har pligt til at oplyse noget eller nogen som helst om årsagen til en sygemelding. Det er og bliver en privat sag. Så når man på arbejdspladsen er åben om årsagen til sit fravær, er det ens egen beslutning. Men ingen kan tvinges til at oplyse om årsagen til et fravær.

Ninna har i den sag, som benævnes ”voldtægtssagen”, været åben om, at sygefraværet skyldes denne sag. Anklagemyndigheden har i anklageskriftet mod den tiltalte besluttet, at Ninna er forurettet i sagen. Hun har I sin sygdomsperiode været i forløb hos Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb samt ved egen psykolog. Fra begge steder har hun modtaget rådgivning om at finde ro og fred uden for København og uden for pressens søgelys, og finde en hverdag med rutiner og gøremål. Ninna har ønsket at vende tilbage til borgmesterposten hurtigst muligt og har drøftet dette meget med både Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb (CSO) og med sin egen psykolog. De har begge peget på, at karakteren af jobbet og ansvaret gør det svært at kombinere med at gå gennem en retssag. 

Erfaringsmæssigt kræver det mange kræfter for forurettede i sager om seksuelle overgreb at forberede sig og gennemføre retssagen. Omkring retssagen sover man oftest dårligt, arbejder ufokuseret og genoplever overgrebet, som oftest kræver endnu en bearbejdning. Når forurettede i sager om seksuelle overgreb varetager et almindelig job, vil rådgivningen være at vende tilbage på særlige vilkår på nedsat tid og udføre særligt tilrettelagte opgaver uden pres og deadlines og uden eksterne kommunikationsopgaver og lignende. 

Både sygeplejersken på CSO og Ninnas psykolog har anbefalet, at Ninna vender tilbage trinvis og med langsom optrapning fra fx 40% og så kan bygge mere krævende opgaver på hen ad vejen. Dette er ikke muligt i jobbet som borgmester, hvor man fra start skal fungere 100%. I det øjeblik Karina er stoppet som vikar, er hele ansvaret Ninnas, uanset om det er indstillinger til politiske beslutninger, alvorlige ulykker på de nye elløbehjul eller en alvorlig fejl i forvaltningen. Der er forventning om, at borgmesteren stiller op til at håndtere det både internt og eksternt i organisationen. 
 

Dokumentation

Retssagen starter den 28. august, og Ninna har meddelt, at hun forventer at blive klar til at genoptage arbejdet i midten af september.

Ninna har dokumentation for, at hun har været i et forløb på Rigshospitalet og hos sin psykolog. Det er arbejdsgivers ansvar at bede om anden dokumentation, hvis de mener der er tvivl om sygemeldingen. Det har borgerrepræsentationen ind til videre ikke gjort, men Ninna udleverer selvfølgelig dokumentation, hvis borgerrepræsentationen beder om det. 

Vederlag og partiskat

Ninna er afløst af Karina Vestergaard Madsen under sygefraværet. Det skal Karina have det samme vederlag for, som Ninna har. Det er jo sådan set helt almindeligt på offentlige danske arbejdspladser, at det er sådan. Vikaren får løn for sit arbejde og den sygdomsramte får løn under sygdom.

Men for nogle stikker vederlagets størrelse i øjnene (borgmesteren får 87237,17 og ikke over 100.000 kr. om måneden, som flere aviser har skrevet) og skygger for det ganske rimelige i selve ordningen, som Enhedslisten gerne så udbredt til hele det danske arbejdsmarked.

Vederlagets størrelse er vedtaget mod Enhedslistens stemmer. Det er derfor, vi har besluttet os for en partiskat, således at niveauet for politikeres og ansattes aflønning i politiske funktioner for Enhedslisten kan sammenlignes med niveauet på arbejdsmarkedet. Nærmere bestemt er det vedtægtsmæssige udgangspunktet et gennemsnit af københavnske metalarbejderes løn, der konkret svarer til en månedsløn på 34.923,08 + pension.

Enhedslisten har flere gange foreslået, at lønniveauerne for politikere ansat i stat og kommuner, bliver sænket. Men hver gang kommer vi i mindretal. Læs f.eks. her.  

Ophold på Tunø

Jyllandsposten vil formentlig en af de kommende dage bringe en eller flere artikler om, at Ninna har arbejdet på Thunø kro i sommeren. Ninna har meddelt, at hun ikke har arbejdet, men har boet hos sin gode veninde Christina for at slappe af og komme væk fra København. Ninna har ikke haft forpligtende arbejde på kroen, eller gjort en indsats, man på nogen måde ville give løn for. Hun har været på kroen og øen for at slappe af og har blandt andet været en uge i ølejr med Ditte Marie Thejsen der sidder i Odder byråd for Enhedslisten. Hun har haft besøg af venner og familie, og også været frem og tilbage til København til samtaler på Center for Seksuelle Overgreb og med sin psykolog. Hun har haft brug for at komme væk og har fulgt rådene fra CSO og psykologen om at få rutiner og praktiske gøremål i hverdagen. De dage, hun har haft overskud til det og haft behov for at få tanker om overgreb og retssag lidt på afstand, har hun fået lov til at give en hånd med i det praktiske. Det er i høj grad det, der har givet hende ro, kræfter og mod på at vende tilbage. Det har altså ikke forsinket hendes tilbagevenden men nærmere hjulpet hende hurtigere tilbage.

Afslutning

Enhedslisten går ind for at alle syge og arbejdsløse skal behandles ordentligt og at ingen skal mistænkeliggøres. Vi kæmper for mindre kontrol overfor alle syge og arbejdsløse, så de kan gøre det der får dem bedst og hurtigst tilbage igen. Det kan man typisk selv mærke, hvordan man kommer. 

Vi glæder os til, at retssagen snart er overstået, så Ninna kan vende tilbage som borgmester, og alle forhåbentlig kan komme tilbage til normalen. Vi må regne med, at medierne massivt vil dække retssagen, og vi er parate til i Forretningsudvalget at følge det til dørs. Dette lidt (for) lange skrift er blevet til som både en orientering om hvordan sagen står, men også som et forsøg på at give forklaringer på, hvordan vi i Enhedslisten København ser på sagen. Det kan forhåbentlig bruges, hvis du i sociale sammenhænge skulle blive mødt med spørgsmål og argumenter om sagen.

Om en måned starter budgetforhandlingerne i kommunen, og vi håber på, og regner så sandelig også med, at der tilflyder kommunerne flere midler og hævede service- og anlægslofter, så velfærden kan reetableres for borgerne. Det må alle medlemmer i København gerne medvirke til og bakke op om.

Med kammeratlig hilsen
Forretningsudvalget – København