Enhedslisten og Radikale er klar til Bilfri Søndag

Torsdag skal Borgerrepræsentationen tage stilling til et forslag fra Enhedslisten og De Radikale, der vil indføre bilfrie søndage i København i sommerhalvåret

Der var ikke nogen penge til København, da regeringen fremlagde sin infrastrukturplan. Til gengæld var der et tilbud om at arrangere Bilfri Søndag. Og det tilbud tager Enhedslisten og De Radikale godt imod:

  • Vi forestiller os, at vi igennem lokale initiativer kan demonstrere, hvordan vi kan bruge byens rum på andre måder, når bilerne er væk. Vi vil gerne eksperimentere og se hvad der kan ske, når vi får al den plads tilbage fra bilerne, siger Enhedslistens spidskandidat Line Barfod

Konkret peger Enhedslisten og De radikale på loppemarkeder, fællesspisning, udendørs gadebiografer og sportsarrangementer som muligheder. De konkrete initiativer skal udvikles i samarbejde med byens 12 lokaludvalg.

  • Det er ingen hemmelighed, at vi havde forventet en større grøn ansvarlighed fra Regeringen ift. hvordan København skal udvikle sig trafikalt. Det sagt, så rummer bilfrie dage bestemt interessante muligheder for at udvikle midlertidige byrum til glæde for Københavnere i alle aldre og vores gæster, siger De Radikales teknik- og Miljøordfører Mette Annelie Rasmussen.

De to partier understreger, at Bilfri Søndag ikke løser Københavns Kommunes grundlæggende udfordringer i forhold til trængsel, klima og luftforurening. Partierne vil derfor også pålægge Overborgmesteren at henvende sig til regeringen med krav om mere vidtgående tiltag:

  • Vi vil gerne se forskellige modeller for hvordan Bilfri Søndag kan gennemføres i København. Det handler om at vise københavnerne hvor meget plads der er til alternative byrum, med kultur og idrætsfaciliteter, når vi fjerner bilerne. Men vi har brug for helt anden ting, hvis vi skal rykke i forhold til co2udslip, luftforureningen og trængsel. Vi har brug for kørselsafgifter, styrket kollektiv trafik og trafikøer, siger Enhedslistens gruppeformand Karina Vestergaard Madsen

Forslaget behandles i Borgerrepræsentationen 22. april.

Læs forslaget her: https://www.kk.dk/node/14148/22042021/edoc-agenda/60d9ab67-b682-46ec-98ae-5f0da82a1027/e0703212-2a57-440f-835b-a29d348615cb