Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Enhedslisten ønsker en grøn og social retfærdig by med plads til natteliv

Den socialdemokratiske spinmaskine kører på højtryk frem mod kommunalvalget. Meningsmålinger viser at Enhedslisten ligger til at blive næsten lige så store som socialdemokraterne, der er upopulære blandt københavnerne på grund af byggeriet på Amager Fælled, ghettoloven og parløbet med Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken på Christiansborg.

Derfor har socialdemokraterne udset sig Enhedslisten som hovedmodstander, selvom vi burde stå sammen om at skabe en social retfærdig og grøn hovedstad.

Senest er den socialdemokratiske ungdomsformand Frederik Vad Nielsen på banen med et indlæg i Politiken, hvor han i bedste Donald Trump stil kaster omkring sig med urigtige påstande. Lad os her gendrive de værste:

Enhedslisten ønsker ikke at lukke nattelivet kl 24. Overhovedet ikke. Der er kommet et idekatalog fra to kommunale forvaltninger med en række forslag til hvordan man kan mindske generne for beboerne i de områder, hvor der er mest natteliv. Enhedslisten vil gerne være med at finde en bedre balance mellem natteliv og nattesøvn og vi synes det er rimeligt at sprede nattelivet mere ud i byen, så det ikke er det samme lille område, der skal holde for. Men vi har ikke nogen ambition om at der skal være færre 5-bevillinger i hele København. Tværtimod er Enhedslisten store tilhængere af et sprudlende kulturliv for både unge og gamle – også̊ om natten.

Det er heller ikke rigtigt at Enhedslisten er imod alt nybyggeri. Vi har stemt for tusindvis af nye boliger igennem de senere år. Faktisk er der skruet op for antallet af nye boliger i København i de otte år, hvor vi har siddet på Teknik- og Miljøborgmesterposten.

Men det betyder selvfølgelig ikke at vi blindt siger ja til alt hvad bygherrerne kommer med af planer. Vi stiller krav til miljø, natur, udearealer, arkitektur og så videre. Vi går naturligvis ikke ind for at bygge på naturområder som Amager Fælled og Stejlepladsen. København skal også have plads til vild natur og rekreative områder.

Enhedslisten er store tilhængere af at bygge flere almene boliger. Også flere end vi gør i dag. Desværre oplever vi at socialdemokraterne ikke altid ønsker at udnytte de 25% som lovgivningen giver os mulighed for at kræve i lokalplaner. Det var f.eks. tilfældet, da vi skulle vedtage boliger ved Gadelandet i Husum, Ny Østergade i Indre By, Bomhusvej i Bispebjerg og i Urbanplanen på Amager.

Endvidere ser vi desværre også at vi står alene med modstanden mod ghettoloven, der betyder at gode almene boliger i bl.a. Mjølnerparken nu skal privatiseres, hvilket også medvirker til at det bliver sværere og dyrere at bo i København for mennesker med en almindelig indkomst.

Vi håber at socialdemokraterne fremover vil droppe spinneriet. Lad os diskutere de ting vi er uenige om og arbejde sammen om de ting vi er fælles om. Det andet gavner kun højrefløjen.

Bloggere:

Skrevet sammen med kandidat til Borgerrepræsentationen Mikkel Skovgaard Hansen. Bragt i Politiken 14/3-2021