Hassan Nur Wardere. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Enhedslisten med i budgetaftale

Enhedslisten, Københavns Rådhus Enhedslisten gik ind til dette års budgetforhandlinger med krav om at prioritere klimaet, børnene og den sociale skævhed.

Derfor er vi tilfredse med, at der i dette års budget er blevet sikret flere penge til at fastholde normeringer i vuggestuerne, og der er blevet afsat midler til københavnske udsatte børn og unge, så den mest nødvendige støtte kan gives. Vi er glade for, at det er lykkedes os at stoppe planerne om at forringe kvaliteten på handicapområdet, som ellers blev vedtaget i sidste års blå budgetaftale.

Budgetaftalen har også et positivt aftryk på Østerbro.

Der er blevet afsat midler til at bygge en ny specialskole, som skal give den voksende gruppe af børn med ADHD og autisme den specialpædagogisk undervisning de har brug for.

På den nordlige del af Strandboulevarden anlægges der en cykelsti, så det bliver nemmere og mere sikkert at cykle langs Strandboulevarden.

En cykelsti på den sydlige del er allerede vedtaget. Der er blevet afsat penge til brobold, der forbedrer mulighederne for at spille fodbold i Kildevældsparken og i Østre Anlæg.

Ryparkens idrætsanlæg bliver forbedret og der skal fremover være fast bemanding til at øge trygheden ved anlægget. Tiltagene skal desuden forbedre de mindre idrætsfaciliteter på Østerbro og få flere med i det lokale foreningsliv.

Endelig blev der ved forhandlingerne fundet penge til at udvide den kollektive trafik, så havnebusruten får et stop ved Langeliniekaj i Nordhavn. København er så tæt på vandet og derfor er det oplagt at bruge kanalerne til at komme rundt.

Med budgetaftalen for 2020 har vi taget små skridt i den rigtige retning. Men der kommer ikke et reelt løft af velfærden, som et helt nødvendig. Der mangler stadig fritids-og kulturfaciliteter og så skal vi være langt mere ambitiøse på klimadagsorden, hvis København og Østerbro skal være CO2-neutral i 2025. Det vil Enhedslisten kæmpe videre for.

Trykt i Østerbro Avis 23/10-2019

Bloggere: