ENHEDSLISTEN KRÆVER HØJ GENANVENDELSE I KOMMUNALE BYGGEPROJEKTER

De seneste to år har Københavns Kommune sat anlægsprojekter i gang for knapt 6,9 mia. kr., og i 2019 er der budgetteret med byggeri for langt over 3,2 mia. kr.. Det gør kommunen i stand til at stille store krav til byggebranchen, når projekter sendes i udbud. Det vil stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) udnytte til at gøre fremtidens byggerier mere bæredygtige

Klimaet betaler en høj pris, når alt fra vuggestuer til plejehjem skyder op i hovedstaden, hvor der er særligt pres på byggeriet. Omkring 40 pct. af samfundets bidrag til den globale opvarmning kan nemlig relateres til byggeriet, og sektoren står samtidig for 30 pct. af vores affaldsproduktion ifølge en rapport fra Teknologisk Institut. Derfor er det nødvendigt med klimavenlige tiltag i kommunale byggeprojekter. Det mener stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL):

– Vi skal have trukket byggebranchen i en mere bæredygtig retning, og med vores milliardstore investeringer i nybyggerier er Københavns Kommune i en position, hvor vi for alvor kan være med til at få denne omstilling til at blive til virkelighed. Det kræver, at vi stiller langt højere krav om genbrug og genanvendelse i byggeriet, og det er Enhedslisten klar til, siger Karina Vestergård Madsen.

Derfor foreslår partiet, at der ved udbud af kommunalt byggeri og anlæg indgår krav om 20 pct. materialegenanvendelse og -genbrug, samt at procentsatsen øges til 50 pct. frem mod 2025, i takt med at forvaltningerne og sektoren opnår mere viden og erfaring. Økonomiforvaltningen har ellers foreslået, at kommunen nøjes med i 2019 og 2020 at udvælge et antal relevante byggeprojekter, hvor genanvendelse af byggematerialer indarbejdes som krav i udbudsmaterialet, men den tilgang er alt for uambitiøs, mener Karina Vestergård Madsen:

– Nogen skal turde at gå forrest, og med vores store investeringer i byggeriet og vores grønne visioner er det oplagt, at Københavns Kommune stiller krav, der gør en reel forskel. Vi skal ikke sidde og fedtspille inde på rådhuset og vente på, at branchen løfter denne dagsorden. Vi politikere har muligheden, og den skal vi udnytte, siger Karina Vestergård Madsen.

Kravet om materialegenanvendelse og -genbrug skal ifølge Enhedslisten også gælde for kommunale selskaber, og så skal der ved udbud af kommunalt byggeri stilles krav om CO2-reducerende transport af byggematerialer.

Karina Vestergård Madsen hæfter sig ved, at 30 pct. af de bygherrer, der stiller krav om genanvendelse af byggematerialer, ifølge analysen fra Teknologisk Institut ikke har haft meromkostninger. Analysen er omtalt på Ejendomswatch.dk. Her giver Teknologisk Institut også udtryk for, at de store bygherrers krav og forventninger en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi i byggeriet, og det skal udnyttes, mener Karina Vestergård Madsen:

– Med investeringer for adskillige milliarder kroner hvert år har vi selvfølgelig noget at skulle have sagt, og det skal vi udnytte. Jeg håber, at vi kan fungere som grønt fyrtårn for andre kommuner og på sigt hele byggesektoren, slutter borgmesteren.