Forebyggende indsatser er bandernes modgift

Enhedslisten i København frygter at bandekonflikten, der har stået på henover sommeren 2017, langt fra er overstået. Partiet er bange for, at København risikerer flere voldelige konfrontationer i den nære fremtid og spiller derfor ud med flere forslag om forebyggende indsatser.

“Uanset hvor man bor, og hvor mange penge ens forældre har, skal man som københavner kunne vokse op i et trygt og inkluderende miljø. Det må kriminalitet aldrig blive et alternativ til i vores by. Der er ikke plads til bander der skaber utryghed.” siger Enhedslisten Københavns borgmesterkandidat, Ninna Hedeager.

Enhedslisten foreslår blandt andet flere fritidstilbud der holder åbent i weekenderne og om aftenerne samt investeringer i borgerinitiativer i udsatte områder. Udover disse tiltag vil Enhedslisten se et stærkere samarbejde mellem forskellige aktører som f.eks. boligsociale initiativer, boligselskaber, klubber og lokalpoliti. Ninna Hedeager uddyber:

“Vi kan ikke udelukkende fokusere på politimæssige tiltag og overvågning. En mere sikker og tryg by er noget vi bliver nødt til at skabe sammen. Borgerne råber efter sociale og præventive løsninger, og det er vores opgave som politikere at lytte til det. Hvis vi ikke styrker de lokale fællesskaber, frygter jeg, at vi står i en lignende situation igen om nogle år. De forebyggende indsatser er bandernes modgift.”

Enhedslistens forslag til forebyggelse af bandeproblematikken:

  1. 1 million kroner til lokale borgerinitiativer i de særligt udsatte områder og øget borgerinddragelse, hvor kommunen aktivt opsøger at styrke de lokale fællesskaber.
  2. En udvikling af Københavns exitprogram med et fast mål om at unge er i job eller uddannelse indenfor et til to år.
  3. Kontingentfritagelse i klubberne, så alle unge under 18 år er velkomne i alle klubber, også selvom de ikke i forvejen er indmeldt i klubben.
  4. Udvidet åbningstid i klubberne, så de kan holde åbent alle ugens dage fra 14 – 22.
  5. En øget indsats for fritidsjob, så de kommunale fritidsjob udvides fra 3 måneder til 6 måneder.
  6. Udvidet lektiehjælp i alle klubber sammen med frivillige organisationer.
  7. Styrke samarbejdsindsatserne flere steder i byen mellem boligselskaber, boligsociale initiativer, SSP, lokalpoliti, klubber og andre foreninger for fælles tryghedsskabende indsatser.Privatskoler skal blive en del af SSP-samarbejdet.
  8. En bedre koordinering af gadeplansindsatsen, så den bliver mere systematisk og der er mere samarbejde mellem områder og bydele.
  9. Videreførelse af boligsociale projekter, hvor unge selv definerer barrierer og problemer ift. fritidsaktiviteter, uddannelse og jobs, finder løsninger og begynder at arbejde med at løse dem.
  10. Indsatser til unge på vej ud af kriminalitet, hvor den unge får støtte til skolegang og fritidsaktiviteter, hvor familie, fritidsinstitutioner og skoler inddrages.