Enhedslisten er med i budgetforliget for 2022

Enhedslisten er med i budget 2022: Små, gode skridt i en grøn retning

København vælger velfærd frem for biler. Årets budgetaftale indeholder flere forbedringer på velfærdsområderne. Samtidig tages der små skridt i den rigtige og grønne retning på trafikområdet. Ud fra en samlet vurdering af, hvad der nu foreligger har Enhedslisten derfor valgt at gå med i årets budget.

Et lille, men vigtigt, skridt i den rigtige retning for en mere lige og grøn by blev taget i dag. Velfærden er blevet styrket væsentligt og årets budget leverer små, men vigtige konkrete CO2-reduktioner.  Derfor er Enhedslisten gået med i Københavns Kommunes budget for 2022.

“I aftalen har vi sikret, at hastighedsgrænserne i byen sænkes med 10 km/t og at hele 5.000 parkeringspladser omdannes til el- og delebilspladser. Samlet set giver budgettet en konkret CO2-reduktion på 24.000 ton. Det er langt fra nok i forhold til, hvad kommunen har brug for og forpligtet sig på, men det er vigtige skridt i den rigtige retning – den retning, der går mod konkrete CO2-reduktioner her og nu, frem for hockeystave og teknologiske snuptagsløsninger”, siger Enhedslistens gruppeformand, Karina Vestergård Madsen. 

“Vi har været udfordret af, at der fra statens side i år har været stramme begrænsninger på, hvor mange anlægsprojekter, vi har kunnet vedtage. Derfor er det rigtig positivt, at vi har fået igennem, at en væsentlig del af anlægspengene skal bruges på at etablere flere sikre cykelstier omkring byens skoler, så vi kan få vænnet byens børn til at cykle i skole”. 

Styrket velfærd i København

Også velfærden er blevet styrker i årets budget, fortæller Karina Vestergård Madsen:

“Det er også et budget, der styrker byens velfærd. Vi tager de første skridt mod at nedbryde de alt for store klynger på daginstitutionsområdet, der er afsat penge til at fastholde serviceniveauet for borgere med handicap i kommunens botilbud samt til at fastholde de lave sagsstammer hos jobecentrenes sagsbehandlere, ligesom der også er afsat penge til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af vores pædagoger, SOSU’er og specialpædagoger”. 

“Alt i alt er det et budget, der viser, at der ikke er nogen modsætning mellem velfærd og klimahandling – og at vi samtidig kan gøre vores by grønnere, smukkere og sundere, når vi gennemfører den grønne omstilling. Vi løser ikke alle Københavns problemer med dette ene budget – men det er budget, der viser, at en socialt retfærdig grøn omstilling i København er mulig, hvis vi vil.”