Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Enhedslisten deler HOFORs kritik af Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholmen

HOFOR er en af de vigtigste samarbejdspartnere i anlæg af Lynetteholm, derfor er høringssvar fra HOFOR særdeles relevant. Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholmen er mildt sagt mangelfuld – og Enhedslisten bakker op om HOFORs kritik af manglede inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen.

 

HOFOR rejser i Politiken (16/3) en række centrale spørgsmål og kritikpunkter til Lynetteholms projektet, som Enhedslisten deler. 

 

Det drejer sig både om anlægsfasen, hvor der ikke tages hensyn til de eksisterende forhold og om fremtidige udfordringer for forsyningssikkerheden.

 

HOFOR advarer om at dele af København kan risikere strømsvigt og stop for fjernvarmen, hvis ikke planerne ændres.

 

Også forsyningen af rent drikkevand til den kommende kunstige ø drages i tvivl. Hvis Lynetteholmens beboere ikke skal leve af vand på flaske, skal Økonomiforvaltningen og By&Havn tage HOFORs kritik tages alvorligt.

 

Ligeledes skal udledningen af spildevand omlægges, da de nuværende rør løber der, hvor Lynenetteholmen skal anlægges, hvilket ikke er en ukompliceret proces og vil føre til nye udslip i Øresund.

 

Kommunens fremtidige klimastrategi bliver også udfordret af Lynetteholmen. Den kunstige Ø kolliderer med fremtidige vindmølleparker og planerne om at indfange og lagre CO2. Det såkaldte Carbon capture and storage, der ventes at blive en central del af den grønne omstilling i fremtiden.

 

Tilhængerne af Lynetteholmen skylder en lang række svar på den kritik, der rejses af HOFOR i deres høringssvar, ikke mindst hvad de nævnte udfordringer har af økonomiske konsekvenser for finansieringen som i forvejen ikke hænger sammen. Enhedslisten vil følge op på sagen politisk i Borgerrepræsentationen.

Blogger: