Enhedslisten: De danske skoleelever skal fritages fra de nationale test

Enhedslisten ønsker ikke at fjernundervisning måles med samme midler som nærværsundervisning.

De danske skoleelever har i undervisnings henseende i månedsvis befundet sig i et limbo. De har været hjemsendt i længere perioder, og har været henvist til digitalkontakt eller til en skoledag med mange restriktioner. Det har haft konsekvenser for elevernes læring og trivsel.

”Gløden og glæden ved at erkende verden og dygtiggøre sig har sværere vilkår i fjernundervisning. Risikoen for at udbrændthed opstår blandt eleverne er meget mere sandsynlig. Elevernes nysgerrighed og muligheder for at give noget tilbage til fællesskabet skal have en hovedrolle i de elektroniske interaktioner”, påpeger Gorm Gunnarsen, skoleordfører for Enhedslisten i København.

Derfor foreslår Enhedslisten i København, at skolerne fritages fra at deltage i de nationale test i 2021.

På Borgerrepræsentationens møde d. 4. februar vil Enhedslisten derfor stille et forslag om, at overborgmesteren og børne- og ungdomsborgmesteren, på vegne af Borgerrepræsentationen, retter henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med henblik på at suspendere de nationale test i 2021.

”Det ville være rart, hvis vi snart fik en besked fra undervisningsministeren om, at fjernundervisning ikke skal bedømmes på måder, der vil øge elevernes fremmedgørelse fra deres egen læringsproces. Lærere og elever eksperimenterer – ja kæmper – for at udvikle undervisning, der motiverer til deltagelse. Så er det respektløst, ja nærmest umyndiggørende, i forholdet til disse hverdagens helte, hvis ministeren lægger en målestok over deres arbejde, som ikke svarer til fjernundervisningens vilkår. Det vil øge udstødning af sårbare elever”, siger Gorm Gunnarsen.

”I Enhedslisten ser vi gerne, at nationale test helt afskaffes, da de er fejlbehæftede og da de ikke giver et retvisende billede af elevernes reelle faglige niveau. Alle disse mislyde bliver ubærligt skingre under en nedlukning. Drop de tests. Hensynet til elevernes trivsel gør det bydende nødvendigt”, fortsætter Gorm Gunnarsen.

Medlemsforslaget fra Enhedslisten kan læses i sin fulde længde d. 28. januar i forbindelse med publiceringen af dagsordenen for Borgerrepræsentationens møde d. 4. februar 2021.