ENGANGSKRUS FORBYDES I KØBENHAVN

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag den 17. december beslutte, om kommunen fremover skal stille krav om, at arrangementer i København ikke benytter engangsplastikbægre. Teknik- og miljøborgmesteren ser positivt på forslaget, som forventes at give en miljømæssig gevinst til byen og en økonomisk gevinst til arrangørerne.

De varme sommermåneder byder på musik og god stemning i København, imens de mange festivaler afholdes. Men når ganerne bliver tørre, og øllen serveres, skal det fremover foregå med genbrugskrus, så man undgår plasticaffaldet fra engangskrusene, som under koncerter og festivaler kan ligge spredt ud over cykelstier og fortove.

I hvert fald hvis Teknik- og Miljøudvalget mandag den 17. december beslutter, at Københavns Kommune skal kræve af arrangører, at de ikke bruger engangsplastikbægre, men fx bruger genbrugskrus ved udskænkning. Plastickrusene sviner nemlig ikke bare, de er også dårlige for miljøet, når de ender på forbrændingen og udleder CO2.

– København skal leve op til sine klimamål, og det her er en af de små ting, vi kan gøre, som har en stor positiv indvirkning på miljøet og sætter gang i udfasningen af unødvendigt engangsplast. Engangskrus udleder CO2, når de bliver brændt, og det kræver store resurser at få dem alle ryddet af vejen efter et arrangement. Derudover er det også irriterende, når man skal vade rundt i plastic til en koncert. Med krav om genbrugskrus kan vi gøre noget godt for klimaet og renholdet af byen, og det kan endda give økonomiske gevinster for arrangørerne. Det er en win-win, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Og det er faktisk en win-win. Teknik- og Miljøforvaltningen har i arbejdet med indstillingen regnet på omkostningerne for arrangørerne, der nu skal bruge genbruskrus. For mellemstore og store arrangementer forventes det, at man ikke bare sparer CO2 og oprydningsarbejde, men faktisk kan arrangementerne skabe et overskud på ordningen. Genbrugskrus sælges typisk med pant til arrangementer, og har derfor en værdi, som gæsterne kan veksle til nye drikkevare eller penge til arrangementet. Erfaringen viser også, at hvis arrangøren giver gæsterne mulighed for at donere deres pant til velgørende formål, eller selv arbejder med at indsamle panten, så kan det være en god forretning. Således kan mellemstore arrangementer indsamle ca. 20% af panten og tjene op til 2.000 kroner og store arrangementer tjene op mod 55.000, hvis de skifter til genbrugskrus.

– Jeg kan ikke se nogen grund til ikke at vedtage den her indstilling. I andre europæiske byer har man gode erfaringer med ordningen, og vi lavede selv et forsøg i sommers, som også viste gode resultater. København skal være en klimaby, som går forrest, og det her er et oplagt skridt at tage for en by som vores. Når der så ovenikøbet kan være en økonomisk gevinst for flere af arrangørerne, er det svært at komme med argumenter imod, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Alternativet til de gamle engangskrus, er vaskbare krus af et mere holdbart plasticmateriale med en tilhørende pantordning, der gør det mere attraktivt at aflevere dem tilbage efter brug i stedet for at smide dem ud. Københavns Kommune og HAVEN Festival testede ordningen med genbrugskrus i sommeren 2018, og her høstede man positive erfaringer med genbrugskrussene, som både festivalen og gæsterne var glade for. På Haven Festival gik overskuddet for pantordningen til en række velgørenhedsorganisationer, der bistod med indsamling af pant. I Wien og Berlin har man allerede lignende ordninger, men København vil være den første danske kommune til at indføre kravet.