Pige på mark

Effektiviseringer skal ikke give forringelser på børneområdet

De sidste års omstillinger og effektiviseringer har ført til tab på socialområdet, der ikke modsat opvejes ved højere krav til selve arbejdsudførelsen.

Borgerrådgiveren, der er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilstyns- og kontrolfunktioner, har gennemgået 77 børnesager og fundet fejl i dem alle.

”Der er blevet skåret kraftigt på børneområdet gennem flere år. Der mangler blandt andet børnefaglige undersøgelser, handleplaner inden anbringelser og dokumenterede opfølgninger på handleplaner. I Enhedslisten mener vi, at god sagsbehandling kræver juridisk faglighed og ressourcer ” udtaler Bente Møller, socialordfører.

Børne/familieområdet har omlagt hele indsatsen til ”Tæt til familien” i dette årti. Formålet var at anbringe langt færre børn og derved opnå en større besparelse. Derudover var det også at have fokus på en tidlig indsats, så en hurtig støtte til børn og familier forebyggede, at problemerne voksede sig større. Dette paradigmeskift har krævet en indsats i forhold til at styrke den socialfaglige tilgang, hvilket Enhedslisten ikke mener, er blevet fulgt til dørs.

I næste års budget for socialforvaltningen lægges der op til besparelser på børne/familieområdet på 5 procent. Dette kan Enhedslisten under ingen omstændighed acceptere og det er dybt beklageligt. Børn, forældre og forvaltningens medarbejdere har krav på, at der er tilstrækkelige ressourcer til at lave det gode socialfaglig arbejde, og til at få alt registreret i journalerne, så der er aldrig kan sås tvivl om, at retssikkerheden er i top og tages alvorligt”´ udtaler Bente Møller, socialordfører, Enhedslisten på Københavns rådhus.