Knud Holt Nielsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget.

Drop tests i folkeskolen

Politiken har afsløret, at de nationale test, der bruges i folkeskolen, er misvisende. Forskere har påvist, at de nationale test ikke giver et reelt billede af elevernes faglige niveau, skolernes og undervisningens kvalitet.

Enhedslisten foreslår derfor nu, at de københavnske folkesko9ler dropper at bruge resultaterne fra de fejlagtige prøver.

Loven påbyder fortsat skoler og kommuner at gennemføre nationale test. Men kommunerne vælger selv, hvor meget vægt man vil tillægge resultaterne og hvilke indsatser, man vil iværksætte på baggrund af dem.

Efter det er blevet påvist, at prøverne er fulde af fejl, så synes vi ikke det giver mening at bruge dem til at vurdere og sammenligne skolernes faglige niveau.

Enhedslistens forslag kommer op på næste møde i Børne og ungdomsudvalget.

Blogger: