Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Det nye årti skal skabe et grønt København i balance

Nytåret nærmer sig, og dermed kommer en naturlig lejlighed til både at se tilbage på, hvad 2019 har bragt os, og frem mod hvad vi skal forvente af både 2020 alene og det kommende årti.

I Enhedslisten er vi tilfredse med at være en del af årets budgetaftale. Det betød blandt andet, at der blev afsat penge til Bazargrunden.

På den anden side af togbanen bliver det også til forbedringer på Lyngsies Plads. Jeg ved, at ikke alle er tilfredse med det beløb, der kunne blive enighed om ved forhandlingsbordet. Jeg kæmpede selv for mere. Og jeg fastholder kampen for penge til nogle af de andre gode projekter i området.

Vi har også netop sagt farvel og tak til områdefornyelsen på Indre Nørrebro. Fem års indsats har højnet trygheden blandet beboerne med 12 procentpoint, og det vidner om værdien af områdefornyelsens brede arbejde.

Lad mig endnu engang benytte muligheden for at sige tak til de mange ildsjæle, som har gjort en forskel for vores Nørrebro. Med jeres hjælp løfter vi sammen Nørrebro og København.

Jeg er også særligt glad for, at vi fra politisk side i år har nikket til løsningen for Smedetoften, som også udspringer af lokale ønsker båret af den igangværende områdefornyelse i Nordvest. Det nye byrum skal skabe større tryghed i området, fællesskab mellem beboere og brugere i forskellige aldersgrupper og bedre mulighed for ophold.

2020 står for døren, og for Enhedslisten handler det om at skabe et grønt København i balance. Vi skal løfte vores udsatte byområder, vi skal have gjort noget ved den massive og forurenende biltrafik, og vi skal prioritere naturen i byen, hvad enten det er i form af parker, træer eller grønne skybrudsløsninger.

På den baggrund glæder jeg mig til det nye år, og jeg håber, at både Nordvest og Nørrebro vil tage del i at finde løsninger på disse problemstillinger. Rigtig godt nytår.

Trykt i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest 24. december 2019

Blogger: