Ninna Hedeager, spidskandidat til Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten, født 1980, Nørrebro

Det er nødvendigt med færre biler i København

TRAFIK Flere biler og flere kørte kilometer i bil er ikke til glæde for samfundet.

FORENEDE Danske Motorejere slog i Politiken 12.5. et slag for sine medlemmer. Organisationens juridiske konsulent Dennis Lange vil have flere parkeringshuse i København og leverer sa mtidig en kras kritik af kommunens forslag om at hæve prisen på en beboerlicens til op mod 833 kroner om måneden. Lange anerkender, at det kan være udmærket at se på, hvordan man kan mindske trængslen i København, men værktøjerne er forkerte ifølge FDM. Men hvad skal vi så gøre? VORES seneste erfaringer med betalingsparkering viser, at der kommer flere biler, når vi skaber bedre plads til dem. Hvis man ikke synes, at det er et problem i sig selv, så forestil dig, hvad der sker, når disse biler skal ud at køre på samme tid.

Trængslen øges, og fremkommeligheden forringes, og det er ikke til glæde for samfundet på nogen planer.

Samtidig viser beregninger, at samfundet sparer 1,62 kroner for hver kørte cykelkilometer i København i myldretiden set i forhold til, hvis turen slet ikke var foretaget.

Modsat er der øgede samfundsudgifter på 5,64 kroner per kørt kilometer i bil. De tal taler for sig selv. Flere biler og flere kørte kilometer i bil er ikke til glæde for samfundet. Jamen, så må kommunen jo udvide vejene, kan man høre FDM protestere for sig. Men det er heller ikke en løsning, for vi har ikke mere plads at tage af. Tværtimod skal vi prioritere de pladsbesparende transportmidler som cyklen og den kollektive trafik, som kræver langt mindre end de biler, der i myldretiden i gennemsnit hver transporterer 1,1 person.

VI SKAL gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive transport ved at gøre den hurtigere og bedre, så særligt pendlerne dropper bilen, men det gælder også for københavnerne.

Dennis Lange peger på, at mange københavnere er afhængige af deres biler.

En analyse viser dog, at op mod hver fjerde bil i flere af brokvartererne holder stille mandag til fredag. Kan vi blive fri for disse biler, har vi allerede en hel del plads, vi kan bruge bedre til cykelstier, skybrudssikring og flere træer.

Pengene kan vi også bruge bedre. Seks potentielle parkeringshuse med samlet set 1.700 pladser har et prisskilt på 1,6 milliarder kroner.

Hvis de skal bringes til verden, sker det på bekostning af stærkt tiltrængte skoler, daginstitutioner og løft af udsatte byområder, og det kommer aldrig til at blive Enhedslistens politik. Samtidig har forvaltningen slået fast, at det ikke er en mulighed at bygge sig ud af problemerne.

Det er nødvendigt at skrue på knapper, som gør det mere træls at være bilist, hvis vi ønsker en sammenhængende og velfungerende by i fremtiden.

Det er jeg klar til. Det er nødvendigt med færre biler i byen.

Trykt i Politiken 22/5-18

Blogger: