Clean House reddet

Værested for tidlige stofmisbrugere og – kriminelle i Nordvest får alligevel driftstøtte i 2018. Det besluttede Københavns Kommunes Socialudvalg. Enhedslisten jubler.

Bruger af Clean House kan ånde lettet op. Onsdag lykkedes det Socialudvalget i Københavns Kommune at finde 380.000 kroner, der sikrer driften i 2018. Beslutningen vækker glæde hos Enhedslisten:

Jeg er super glad. Clean House laver et fantastisk arbejde med at hjælpe tidligere stofbrugere og – indsatte med at finde fodfæste i deres eget liv. Derfor har Enhedslisten længe arbejdet på at finde pengene og nu er det endelig lykkedes, siger Enhedslistens Socialordfører Charlotte Lund.

Clean House stod til at lukke efter at regeringen sløjfede Københavns Kommunes årlige sociale særtilskud på 58,4 millioner kroner. Penge der gik til byens udsatte. Med redningen af Clean House er det lykkedes Københavns Kommune, at redde alle de indsatser, som regeringen ville lukke.

Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stod bag medlemsforslaget, der ville redde Clean House og det endte med at blive vedtaget af et enigt Socialudvalg

Fakta on The Clean House:
• The Clean House er en selvejende institution i Københavns Nordvest kvarter, der arbejder med udslusning og resocialisering af indsatte fra de danske fængsler.
• Værestedet Clean House har siden 1997 tilbudt tidligere stofmisbrugere og kriminelle et være- og aktivitetssted, hvor der er fokus på et stoffrit fællesskab.
• The Clean House har specialiseret sig i at få den enkelte kriminelle til at bryde med dennes kriminelle livsstil gennem undervisning i et kriminalitetsprogram efter svensk model ”Kriminalitet som livsstil”.
• The Clean house mener at resocialisering er en gradvis og helhedsorienteret proces, hvor der både skal tages højde for den enkeltes sociale, personlige og faglige færdigheder.
• The Clean House har plads til at udsluse 12 brugere ad gangen, og et resocialiseringsforløb strækker sig over tre til fire måneder.