Byråd bør tage ansvar for overenskomstkrav

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er den helt store udfordring for landets kommuner. Som arbejdsgivere bør det derfor være det helt store fokus i de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024.

Det er Kommunernes Landsforening, der forhandler på vegne af kommunerne. Hidtil har KL alene hentet forslag til overenskomstkrav fra kommunernes administrationer. Vi ser gerne, at de folkevalgte politikere høres fremover.

Derfor har et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtaget at indsende et forslag til behandling på KL’s topmøde i marts 2023, hvor vi beder KL’s ledelse indkalde forslag til overenskomstkrav fra kommunalbestyrelserne forud for fastlæggelsen af KL’s krav til overenskomstforhandlingerne næste år.

Når vi mener, at det er nødvendigt, at KL også lader sig inspirere af landets kommunalbestyrelser, skyldes det bl.a. de udfordringer, som vi oplever i København med at skaffe uddannede pædagoger i vores institutioner.

Vi har derfor besluttet at tilbyde merituddannelse til vores pædagogmedhjælpere, således at de kan uddanne sig, mens de får løn. Det samme har 27 andre kommuner.

Men den ordning har KL nu stoppet, fordi de mener, at det er i strid med overenskomsten. Det sker på trods af, at arbejdstagersiden bakker op om ordningen.

Det er et tudetosset selvmål fra KL’s side og i direkte modstrid med den vedtagne politik i mange kommuner. Vi håber derfor, at vores kolleger i landets byråd bakker op bag vores forslag på det kommunale topmøde i foråret.

Blogger: Gorm Gunnarsen, Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget (Ø) og Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C) 

Trykt i Politiken 11/2-2023