Budgetforhandlinger i København giver byen et grønt aftryk

Selvom nye byggerier mange steder skyder op i København, skal hovedstaden ikke blot være mursten og asfalt. Derfor har Enhedslisten med succes stået fast på, at København skal have et mere grønt udtryk fremover til en værdi af 112,8 mio. kr. Både træer, byskov og bynatur er på vej, og så kan Nordhavn se frem til en stor, offentlig park.

Københavnerne flokkes om byens grønne pletter, og i fremtiden kan både herboende og udefrakommende se frem til endnu en. Partierne i København er nemlig blevet enige om at afsætte 41,8 mio. kr. til en stor park i Nordhavn. Dermed får det nye byområde et tiltrængt grønt åndehul, og det er i allerhøjeste grad nødvendigt, mener Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Morten Kabell:

– København er tæt bebygget, og selvom vi selvfølgelig skal bygge boliger, har vi i lige så høj grad brug for rekreative steder, hvor vi kan trække vejret og slappe af væk fra storbyens larm og stress. I de nye byområder bliver der i høj grad fokuseret på profit hos private bygherrer, og derfor er vi som politikere nødt til at gå ind og tage ansvar for københavnernes livsværdi og sikre dem grønne åndehuller, siger Morten Kabell.

Nordhavn er dog ikke det eneste sted, som kan se frem til et grønnere udtryk i fremtiden. Flere steder skal grønne områder udnyttes som regnvandsbassiner ved skybrud og derfor omlægges, og her er der enighed om i samme omgang at forbedre forholdene. I den gamle del af Sydhavn skabes en grøn kile hele vejen fra Sjælør Station til Sydhavnstippen og altså igennem det yndede grønne samlingspunkt Karens Minde. Samtidig styrkes både Troldeskoven og Børnenes Dyremark, og helt generelt vil projektet løfte områdets rekreative potentiale ved at skabe mere og bedre bynatur. Desuden har partierne sammen givet udtryk for, at man vil forsøge at finde penge til skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park ved næste års overførselssag.

Langs Kulbanevej i Valby skal der også etableres grønne regnvandsbassiner, som kan aflaste kloakkerne ved skybrud. Dermed kan de kommende grønne områder udnyttes til at blive en aktiv og positiv del af den byudvikling, området er i gang med. Projektet skal fungere som nyt læringsrum, hvor bynatur, biodiversitet og grønne forbindelser giver skoler og beboere et trygt, fælles mødested, der lægger op til leg og læring. Samtidig anlægges en grøn overgang over Kulbanevej for at binde området og den kommende park sammen. På Østerbro skal Fredens Park ligeledes fungere som forsinkelsesbassin under skybrud, og her skal en skovkant mod den firesporede Fredensgade fungere som værn mod støj og forurening.

Det er dog ikke alle de grønne tiltag, der skal opleves i knæhøjde. Københavnerne kan nemlig også se frem til en masse nye træer, som plantes som en del af målet om at nå 100.000 nye træer i 2025. København fortsætter succesen med at samarbejde med københavnerne om at gøre byen grønnere. Der er nemlig sat 2,0 mio. kr. af til partnerskabstræer, som kommunen betaler, hvis københavnerne kan finde plads til dem. Et andet af kommunens populære grønne tiltag, byskoven på Selinevej, kan også se frem til en udvidelse. Anden og sidste etape og dermed 25.000 ekstra træer er finansieret, og byskoven skal fortsat udvikles i samarbejde med blandt andet københavnerne selv.

Sidst, men ikke mindst er der også sat over 9 mio. kr. af til at skifte betongrisene i København ud med blandt andet grønt byrumsinventar, fx i form af træer.

– Vi har et mål om, at 75 pct. af københavnerne oplever København som en grøn by. Det mål er vi nu et skridt nærmere at nå med næste års budget, som giver københavnerne flere træer, bedre grønne områder og mere bynatur. Græsstrå og trækroner kan ikke i samme grad gøres op i kroner og ører som mursten og tagrygge, men de grønne tiltag er afgørende for københavnernes trivsel. Derfor er det igen med tilfredshed, at Enhedslisten kan se sit grønne aftryk i årets budgetforhandlinger, siger Morten Kabell.

Fakta

Følgende projekter gør København grønnere:

– Anden etape af byskov på Selinevej: 4,9 mio. kr..

– Partnerskabstræer: 2,0 mio. kr..

– Bypark i Nordhavn: 41,8mio. kr..

– Bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018: 54,9 mio. kr. (Karens Minde Aksen: 25,5, Kulbanevej: 7,8, Fredens Park: 21,6 )

– Hastighedsdæmpende foranstaltninger: 9,2