Ninna Hedeager, spidskandidat til Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten, født 1980, Nørrebro

Budget 2018: Budgettet for 2018 viser, hvad de røde partier kan sammen.

Enhedslistens budgettale for budget 2018 ved borgmesterkandidat Ninna, Københavns Rådhus, den 5. oktober 2017.

Budgettet for 2018 viser, hvad de røde partier kan sammen. Enhedslisten kæmper for, at vi sammen med københavnerne kan skabe en mere demokratisk by, hvor alle føler ejerskab, og hvor fællesskabet har magten. En by hvor muligheden for at indånde frisk luft ikke skal afhænge af den bydel, vi bor i, hvor uligheden ikke må knække byen midt over.

I år var det særligt socialområdet, der stod overfor store problemer. Regeringens massakre på indsatser for mennesker uden et hjem, mennesker med handicap, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med misbrug. Det vil skabe en alvorlig øget ulighed, hvis ikke vi i dag bruger budgettet på at rulle regeringens forringelser tilbage. Det er regeringens nedskæringer, men i København tager vi ansvar for at rydde op efter de borgerliges asociale politik.

Vi kæmper gennem årets røde budget for et mere lige, mere grønt og et stærkere København.

I år er vi mange der har talt om københavnere, der er blevet skudt på åben gade i forbindelse med bandekonflikten. Vi er på tværs af politiske skel gået sammen med københavnerne og kæmpet for at tage gaderne tilbage, og vi har sammen – på trods af – at vi måske ikke altid er enige om metoderne, diskuteret hvordan vi kan gøre byen tryggere.

Med årets budget er vi glade for, at mange af de forslag, som vi kæmpede for, er med. Forslag der nu kommer til at skabe mening for byens unge på lang sigt, og som er med til at skabe alternativer til det kriminelle liv.

Det gælder videreførelse af Sjakkets store arbejde med at give unge mennesker på Nørrebro og i Nordvest job- og uddannelsesmuligheder. Det gælder udvidede åbningstider på fritidstilbud, så vi kan sørge for, at unge københavnere på kanten, har mulighed for at deltage i stærke og trygge fællesskaber med et positivt sammenhold. Det gælder flere fodboldbaner i udsatte områder, og et styrket foreningsliv.

Vi ønsker et København med en stærk folkeskole. Vi ved at stærke skoler, hvor elever mødes på tværs af sociale og økonomiske baggrunde, styrker viden, dannelse og værdier hos vores elever.

Lige nu står elever, lærere og studerende på Nytorv og demonstrerer mod regeringens massive nedskæringer på netop uddannelsesområdet. Jeg er stolt over, at vi i København tager ansvar og prioriterer folkeskolen med et markant løft som kompensation for de mange besparelser. Det styrker kvalitet i undervisningen til alle børnene i vores by og skaber et mere lige og mangfoldigt København.

Enhedslisten kæmper på lang sigt for at sikre minimumsnormeringer i vores børnehaver og vuggestuer. I år var der desværre ikke penge at tage et skridt i den retning, fordi vi stod med så massive nedskæringer på socialområdet, der skulle rulles tilbage.

Vi fik dog taget et skridt imod bedre normeringer på fritidshjem og i klubberne, og det lykkedes at fjerne sommerferielukningerne på daginstitutionerne. Det skaber tryghed blandt forældre, at deres børn kan blive passet af kendte pædagoger – også i sommerferien.

I København skal alle kunne trække vejret og nyde den rene luft, føle sig trygge og kunne udnytte de fælles rum i byen – helt gratis. Vi ønsker at demokratisere byrummet, hvor borgerne – ikke virksomhederne – er i fokus. Vi vil skabe flere grønne rum med offentlige bænke og toiletter, hvor man kan tage en kop kaffe med hjemmefra.

Med et grønnere Nordhavn, får københavnerne mere plads til netop at kunne være sammen med hinanden uden at skulle betale for at være i det offentlige rum. Med sidste etape af Selinaskoven kommer vi tættere på vores mål om 100.000 flere træer i København. Det er et meget succesfuldt partnerskabsprojekt, hvor københavnerne sammen med kommunen skaber grønnere fællesskaber.

Med skybrudssikringen af Sydhavn løfter vi et område der alt for længe er blevet overset, samtidig med at vi beskytter København mod oversvømmelser. Og vi er meget glade for at vi i budgetteksten har sikret den fulde skybrudsløsning af Hans Tavsensparken håndteres i overførselssagen.

Budgettet prioriterer byens infrastruktur. Med tilgænglighedspakken bliver det lettere at komme rundt i byen med kørestol. Vi ved at 91% af københavnerne bruger andre transportformer end bil. I Enhedslisten vil vi give mere plads til de miljøvenlige transportformer – dem der kører på cykel, for dem der går og dem der kører med offentlig transport.

Vi gør Nordre Frihavnsgade mere sikker for cyklister, så forældre kan føle sig trygge, når kvarterets yngste cykler til skolen.

Vi satser på cyklisterne, fordi vi vil den grønne omstilling.

Byens lige nu mest forurenende offentlig transport, havnebussen, gør vi nu til el-bus, sammen med 2A’eren. Med årets budget tager vi yderligere skridt hen imod at blive verdens første CO2-neutrale by.

Vi vil have et mere sikkert Kulbanekvarter, fordi vi ønsker at børn skal kunne lege i et trygt og sikkert miljø. Med den bemandede legeplads opbygger vi tryghedsskabende kontakt mellem områdets børn og engagerede pædagoger.

For Enhedslisten skal København være en by, hvor kultur ikke er en vare, der skal konsumeres, men noget alle københavnere kan tage del i og mødes omkring. Alle københavnerne skal have adgang til kunst og kultur samt steder, hvor man kan danne fællesskaber med sine medborgere.

Derfor er vi enormt glade for den gratis adgang for pensionister til kommunens museer og at vi endelig får bygget Kampsportens Hus. Nu får vi endelig et hus, der åbner op for mere frihed, fritidsliv og møder mellem forskellige unge fra forskellige dele af København.

Jeg er glad for at vi vælger at prioritere at bygge broer, der gør det nemmere at blive en del af og definere samfundets fællesskab.

Med budgettet tager vi det første, spæde skridt mod en ordentlig behandling af syge og arbejdsløse.

I en af afdelingerne på Jobcentret på Lærkevej får sagsbehandlerne nu markant færre sager at arbejde med. Jeg er overbevist om, at det giver bedre behandling af syge og arbejdsløse københavnere. Når resultatet af denne investering viser sig, kan vi bruge det til at rulle sagslofter ud i resten af byens jobcentre. Det vi har fået igennem på budgettet, er ikke den endelige løsning, men det er et meget lille skridt på vej mod en ordentlig behandling af byens syge og arbejdsløse.

I Enhedslisten er vi enormt glade for igen at kunne afsætte penge til den lokalforankrede beskæftigelse i Sydhavnen, på Vesterbro og på Nørrebro. De lokalforankrede beskæftigelsesprojekter giver værdighed og håb for et bedre liv for nogle af Københavns mest udsatte. Mennesker der har haft misbrug i flere årtier, PTSD efter krigstraumer eller så massiv angst, at de ikke har været udenfor en dør de sidste 20 år.

Jeg har besøgt Settlementet, Sydhavnskompagniet og Invandrerkvindecenteret flere gange, og her er historien den samme for alle de københavnere, jeg har mødt. Det her er første gang, de har følt, at kommunen har behandlet dem som rigtige mennesker med lige rettigheder i samfundet. De har for første gang i deres liv oplevet tillid – og gennem det kæmpet sig tilbage til et bedre liv. Det tager for mange af de mennesker lang tid at nærme sig noget, der minder om et ordinært arbejde.

Det starter ofte med at komme over et misbrug, deres psykiske og fysiske sygdomme, opbygge et stabilt liv eller at få deres tvangsfjernede børn hjem igen.

Forløbene er korte, og derfor oplever mange af denne gruppe konstant at skulle starte forfra på deres forløb.

Derfor er det helt fantastisk at Settlementet har fået penge til et metodeudviklingsprojekt, hvor de kan få lov at følge arbejdsløse i et længere forløb og ikke hele tiden starte forfra.

Dette kommer forhåbentligt til at give dokumentation som hele beskæftigelsesområdet kan få gavn af på lang sigt.

Enhedslisten er glade for at styrke kommunens interne vikarkorps, så kommunen kan rydde op efter private hjemmehjælpsfirmaer der går konkurs. Det skabe tryghed hos de københavnere, der er afhængige af hjælp fra kommunen. Velfærd skal ikke varetages af private firmaer, der tjener profit og går konkurs.

Lægehuset i Tingbjerg giver et vigtigt løft til et område, der længe har manglet lokale læger, det betyder utroligt meget at vi som kommune nu kan være med til at sikre at indbyggerne i Tingbjerg kan gå til læge i deres eget lokalområde. Dette er et skridt på vejen mod at bekæmpe ulighed i sundhed og på vej mod et mere lige og tilgængeligt København.

Til første behandling af budgettet var vi i Enhedslisten meget tydelige. I Enhedslisten vil vi ikke acceptere at mennesker uden hjem, mennesker med handicap og mennesker med psykiske problemer marginaliseres yderligere. Vi ville ikke acceptere, at de vigtige indsatser på socialområdet mister deres bevilling. De er livsvigtige for mange mennesker.

Vi har givet handicapområdet et historisk løft. Vi har sikret, at initiativerne fortsat kan eksistere, som hver dag gør livet nemmere for socialt udsatte københavnere. De får nu bedre livsmuligheder, når vi også sætter penge af til flere særlige botilbud. Vi igangsætter en vigtig fælles uddannelse af personalet i socialpsykiatrien, og vi styrker organisationer, der styres af de forskellige udsatte grupper selv, ved at redde mange vigtige udløb på socialområdet.

Vi er rigtig glade for, at vi har sikret en opbremsning af de katastrofale blødninger, socialområdet har været udsat for. Vi er klar over, at dette ikke redder hele området, men blot er et plaster på et stort, åbent sår. Derfor kæmper vi videre for at sikre en ordentlig behandling og yderligere penge til byens udsatte.

I København bryder vi med regeringens asociale politik. Vi tør vise et alternativ til, hvordan samfundet skal indrettes og udvikles. I Enhedslisten er vi glade for, at vi sammen med de røde partier formår at lave lighedsskabende politik. Vi tager et skridt mod et mere lige København, hvor vi kan trække vejret og nyde den rene luft. Det gør vi fordi at vi forandrer ud fra københavnernes behov. Fordi vi giver københavnerne mere ejerskab over deres liv og deres by.

Og fordi vi i Enhedslisten ønsker et København for de mange, ikke for de få.