Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Budget ’20: Et skridt i den rigtige retning

Efter nogle lange dage og aftener er partierne på Københavns Rådhus endelig blevet færdige med årets budgetforhandlinger.

Som noget meget positivt er vi blevet enige om at hæve prisen på en beboerlicens og udarbejde en plan for, hvordan vi får mindre benzin-og dieseltrafik inden 2025.

En højere beboerlicens vil gøre det attraktivt for flere at skifte til delebil, og forpligtiger aftalen os samtidig på at arbejde for at fremme delebiler bl. a. i forbindelse med den kommende kommuneplan.

Det vil ikke kun betyde mindre trængsel og bedre forhold for cyklister og fodgængere, det vil også have en mærkbar effekt på byens klimaregnskab og luftforureningen.

Vi har også allerede taget hul på arbejdet med et markant løft af cykelområdet.

På Amager har vi sikret midler til at gøre Backersvej ved Skolen ved Sundet mere sikker for børnene, der går eller cykler.

Det betyder cykelstier og midterheller på udvalgte steder med bump på vejen for at nedsætte hastigheden.

De eksisterende parkeringspladser omplaceres og genetableres i hver sin side, hvilket kan virke fartdæmpende.

Der etableres en 40 km/ tzone og korttidsparkering ved Skolen ved Sundet og ved institutionerne på Backersvej.

Desuden plantes der træer langs vejen for dels at tilføre vejen noget grønt og dels for at sænke hastigheden.

Og gennem et langt stykke af Amager bliver det nu nemmere at tage cyklen, når Ørestadsruten bliver anlagt.

Den nye supercykelsti kommer til at løbe helt fra Vestamager Metrostation til Amager Boulevard, hvor den tilslutter sig den kommende supercykelsti Københavnerruten, der går forbi Rådhuspladsen.

Bragt i Amager Bladet 16/10-19

Blogger: