Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Brugerbetaling aflyst

Københavns havde indtil 25. april en plan om at opkræve 800 kroner om ugen fra alle borgere indlagt på kommunale rehabiliteringscentre med start i 2020. Den plan er nu forpurret. Enhedslisten har siden september sidste år hævdet, at opkrævningen fra alle patienter vil være i modstrid med Sundhedsloven.

Vi rejste sammen med Alternativet i januar en forespørgsel i BR-salen til Sundhedsborgmesteren om rimeligheden i, at Sundhedsforvaltningen er omfattet af Sundhedslovens forskrifter. Og nu har et enigt udvalg bestemt, at opkrævning af brugerbetaling ikke skal finde sted for lægehenviste patienter. Det er et gennembrud. Så mangler vi blot en beslutning om, at lade alle pladser på rehabiliteringscentrene være omfattet af Sundhedsloven – og ikke kun de pladser, som ubetvivleligt er det. Med en sådan beslutning vil forvaltningen slippe for at skelne mellem indlagte, der er lægehenviste, og indlagte, der hovedsagligt på anden vis er visiteret til rehabilitering. Og patienterne og personalet vil slippe for de mange kedelige virkninger af forskelsbehandling. Den beslutning vil Enhedslisten arbejde for at få igennem på rådhuset inden udgangen af 2019.

Blogger