Borgmester kritiserer beslutning om anlægsprojekter i København

Et flertal uden om Enhedslisten har i flere tilfælde prioriteret parkering højere end trafiksikkerhed

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at knap halvdelen af forvaltningens anlægsprojekter i stå som konsekvens af anlægsloftet aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I flere tilfælde er helt nye projekter prioriteret højere end projekter, der allerede er blevet udskudt én gang, og som københavnerne venter utålmodigt på. Samtidig har flertallet i flere tilfælde prioriteret eksempelvis parkeringspladser højere end trafiksikkerhed. Blandt andet udskydes arbejdet med at trafiksikre Rantzausgade, der er en af Københavns farligste gader, endnu engang, mens flertallet i stedet prioriterer bedre erhvervsparkering og nye parkeringspladser i Indre By. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er stærkt kritisk over for flertallets beslutning.

”Partierne bag kommunens budget for 2019 har hen over hovedet på Enhedslisten besluttet at sætte en række anlægsprojekter i stå, selvom projekterne understøtter målsætninger, der er bred politisk enighed om. Det er tydeligt, at de borgerlige partier har fået uforholdsmæssig stor indflydelse på prioriteringen, ligesom de havde det på aftalen om kommunens budget for 2019. Jeg stiller mig uforstående over for, at Socialdemokraterne og SF forvalter vælgernes ønske om en stærk rød-grønne alliance her på rådhuset på denne måde,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Når Teknik- og Miljøudvalget er tvunget til at sætte så mange projekter i stå skyldes det en beslutning truffet i Økonomiudvalget sidste år. Her besluttede partierne bag budgettet, hvordan kommunens anlægsramme for 2019 skulle fordeles mellem forvaltninger. Enhedslisten kritiserede dengang beslutningen, da konsekvenserne af fordelingen mellem forvaltningerne ikke var godt nok belyst. Når Ninna Hedeager Olsen ser listen over projekter, der nu sættes på stand by, bliver hun blot bekræftet i den opfattelse.

”Mange af de anlægsprojekter, der nu bliver sat på stand by, ligger i byens udsatte byområder. Det er i direkte modstrid med en aftale, som alle borgmestre indgik før jul. Her gav vi hinanden håndslag på, at vi fremover vil investere massivt i byens udsatte byområder for at undgå, at flere områder i København udvikler sig til det, regeringen kalder hårde ghettoer, hvor vi kan blive tvunget til at nedrive eller sælge velfungerende almene boliger. Men det nytter jo ikke noget at investere, hvis projekterne efterfølgende bliver sat i stå,” siger Ninna Hedeager Olsen, der nu frygter, at uligheden i København bliver større.

Fakta
Blandt projekterne, der bliver sat i stå i byens udsatte byområder er:
Nørrebro/Nordvest:
• Nordvestpassagen, der skal binde Mjølnerparken bedre sammen med den omkringliggende by
• Trafiksikkerhed og byrumsforbedringer i Rantzausgade
• Trafiksanering af Indre Nørrebro
• Byrumsforbedring på Ørnevej, Vibevej og GlentevejValby/Kgs. Enghave/Sydhavn
• Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret
• Kulbaneparken
• Områdefornyelsen Bavnehøj
• Byrum ved Karens Minde i forbindelse med skybrudssikring

Brønshøj/Husum:
• Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg
• Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten

Amager:
• Områdefornyelse Sundby