Borgmester kræver skorsten genopført

Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen vil ikke være med til at give dispensation til den bygherre, som kun vil bevare den historiske skorsten på Enghavevej i amputeret form. Samme holdning går igen hos lokale og hos Vesterbro Lokaludvalg.

Mens slagtergårdene på Vesterbro allerede er fortid trods stor folkelig modstand, står den tilhørende bevaringsværdige skorsten endnu. Dog i amputeret tilstand fordi der i december måned var frygt for, at skorstenen ville kollapse efter at være blevet udsat for fuld vindbelastning, siden slagtergårdene blev knust. Derfor står kun 20 meter tilbage af det førhen 31 meter høje vartegn på Enghavevej. Og nu har bygherren meddelt, at man ønsker at beholde skorstenen i dens nuværende højde. Men det vil stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) vil ikke være med til:

– Skorstenen er erklæret bevaringsværdig i sin fulde form og ikke kun i 2/3 af dens højde. Derfor bliver det også et klart nej fra Enhedslistens side til det ønske om dispensation, som bygherren har fremført. Hvis der ikke er politisk flertal for at holde fast i kravet om fuld genopførsel, er der jo ikke længere grund til at stemple ting som bevaringsværdige, slår Karina Vestergård Madsen fast og fortsætter:

– Et politisk flertal uden om Enhedslisten gav grønt lys til at rive slagergårdene ned og bakkede samtidig op om bygherres eget forslag om at bevare skorstenen. På den baggrund synes jeg ikke, det nytter noget at komme rendende efterfølgende og beklager sig over omkostningerne, som jo blot er en brøkdel af det samlede budget for projektet, siger Karina Vestergård Madsen.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen har det vist sig, at skorstenen er i meget dårlig stand, og det vil ifølge bygherre umiddelbart koste mellem fem og otte mio. kr. at genopføre skorstenen. Men det ændrer ikke ved holdningen til mulig dispensation hos borgmesteren:

– Vesterbroerne har allerede mistet slagtergårdene, og nu er en tredjedel af skorstenen væk. Bevaringen af den har hele tiden været et vilkår, og det skal vi ikke fravige. Skorstenen har lokal, kulturel og historisk værdi, og et politisk flertal har allerede demoleret slagtergårdene. Enhedslisten står ubetinget på de lokales og lokaludvalgets side her, siger Karina Vestergård Madsen. Borgmesteren påpeger samtidig, at man bør anvende genbrugssten til at genopføre skorstenen.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle indstillingen mandag d. 17. juni.