BOLIGER TIL MENNESKER – IKKE SPEKULANTER

Forestil dig, at du som tilflytter eller som ung københavner, der skal flytte hjemmefra kunne skrive dig op på en fælles københavnsk venteliste og så indenfor 3-6 måneder få en treværelses lejlighed i kommunen med en lejepris på omkring 5000 kr. Det lyder som et urealistisk eventyr. Men det er faktisk virkeligheden i den østrigske hovedstad Wien, hvor den gennemsnitlige leje er halvdelen af niveauet i København.

Det skyldes, at Wien har valgt en grundlæggende anden udviklingsmodel. Både for deres by og for boligmarkedet. En kommunal fond har forkøbsret til kommende byudviklingsområder, og når nye boligområder udvikles, så stiller kommunen krav om et lejeloft i de boliger der bygges. Det betyder, at det først og fremmest er almene, nonprofit selskaber, der bygger boliger, fordi de kommercielle investorer ikke kan få et stort afkast.

Det er en lignende model som Enhedslistens borgmesterkandidat, Line Barfod nu lægger op til i et nyt boligudspil, der skal vende den skæve udvikling i København, hvor det bliver stadig sværere for mennesker med almindelige indkomster at betale for en bolig. 

Line Barfod siger:

 • Det er ingen naturlov, at almindelige lønmodtagere drives ud af de store byer af øget urbanisering og ejendomspriser på himmelflugt. Det er en politisk beslutning at lade udenlandske kapitalfonde drive priserne på Københavns ejendomme i vejret. Det er en politisk beslutning, at kommunens selskab By & Havn er blevet pålagt at sælge Københavns jord til den højestbydende, og at private interesser får lov til at afgøre hvor, hvornår og hvad der skal bygges i byen. 
 • Hvis vi i fremtiden skal have et København, hvor helt almindelige lønmodtagere og deres børn har råd til at bo, så er der brug for en radikal og langsigtet nytænkning af vores byplanlægning og boligpolitik. Det skal ganske enkelt ikke længere være markedskræfterne, der styrer udviklingen, men demokratiske beslutninger om hvilken by vi ønsker for os selv og fremtidige generationer.  
 • Derfor foreslår jeg, at vi lader os inspirere af Wien-modellen, og ganske enkelt beslutter demokratisk, at langt de fleste nye boliger vi skal bygge i de kommende årtier skal være billige lejeboliger og profitfrie andelsboliger – så det ikke er markedskræfterne der sætter priserne. På den måde kan vi sikre, at langt de fleste nybyggede boliger i fremtiden bliver til at betale.  
 • Vi skal som fælleskab genvinde ejerskabet på byens jord, ved at oprette en jordfond, der skal investere i København og udvikle byen i samarbejde med de almene boligorganisationer og andre non-profit initiativer. På den måde sikre vi, at Københavnerne på den lange bane kan blive herre over Københavns byudvikling.

Du kan læse hele udspillet her.

EN NY BYUDVIKLINGSMODEL FOR KØBENHAVN

Enhedslisten foreslår, at Københavns kommune over de kommende år, inspireret af Wien-modellen, gennemfører en grundlæggende forandring af den eksisterende markedsdrevne byudviklingsmodel. Modellen skal udvikles i et samspil med eksperter, almene boligorganisationer, byggefælleskaber og andre aktører der ønsker at være en del af en ikke markedsdrevet by- og boligudvikling. Enhedslistens udgangspunkt er, at modellen skal indeholde følgende komponenter.

 1. Krav om billige boliger i lokalplaner
  Fremover skal der i alle lokalplaner for ny byudviklingsområder stilles betingelser i lokalplanen til bygherrerne om, at 75 pct af deres lejligheder ikke må lejes ud til en pris der ligger over en vedtaget kvadratmeterleje. Og huslejen må efterfølgende kun stige med den generelle prisudvikling i samfundet. Ligesom der skal leves op til en række krav til kvalitet og bæredygtighed.
  Betingelserne vil formentlig gøre det uinteressant for de fleste profitmotiverede spekulanter at bygge, således at almene boligorganisationer, profitfrie andelsboligforeninger og byggefælleskaber vil blive hovedaktører i en overvejende del af kommende byudviklingsområder.
 1. Yd tilskud og billige lån nu – spar på boligsikringen i fremtiden
  Kommunen kan støtte etableringen af billige boliger ved i højere grad at yde lån eller stille garanti for lån, når der er tale om almene boliger eller andre profitfrie boliger. De kommunale lån/kommunega- ranterede lån kan eventuelt være afdragsfrie, indtil øvrige lån er betalt, de kan have lave renter eller de kan have en lang løbetid, fx 50-100 år. Det vil nedbringe prisen og dermed huslejen yderligere.
  Støtte til byggeri af billige boliger vil på sigt give offentligt besparelser, fordi udgifter til boligsikring og boligstøtte falder. På den måde nedbringes den støtte til private og profitmotiverede udlejere, som bo- ligsikringen og boligstøtten udgør i dag. Direkte støtte til byggeri af billige boliger er en mere hensigts- mæssig anvendelse af offentlige midler.
 1. Kommunal jordfond – eller en grundlæggende forandring af By Havn
  Der etableres en ny kommunal jordfond efter wiensk forbillede. Fondens formål er at sikre en byudvik- ling, der ikke er markedsstyret og hvor et flertal af nyetablerede boliger er billige.
  Fonden opkøber jord og ejendomme med henblik på etablering af billige boliger. Fonden skal sikre for- købsret til grunde i nye byudviklingsområder. Fonden skal også kunne opkøbe eksisterende ejendomme – både erhverv og boligejendomme. By & Havns ejendomme og jord overføres til den nye fond. Fonden skal oprettes med et kommunalt indskud, der fx kan være på 2 mia. kr.