Bestyrelse

Enhedslisten-Københavns bestyrelse består af ét medlem fra hver af de 15 københavnske lokalafdelinger samt fem bestyrelsesmedlemmer og en kasserer der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Afdelingsvalgte
Michael Neumann Amager V
Mads Paulsen Amager Ø
Ronja Cosmasia Gourlay Blågård
Ditte Mørck Brønshøj-Husum
Lotte Barfod Christianshavn
Dorte Sørensen Indre By
Jutta Vikman Indre Nørrebro – Røde Firkant
Mie Backmann Nordvest
Maria José Nielsen Nørrebro Park
Jan Fønss Sydhavnen
Henrik Poulsen Valby
Morten Vestergaard Vanløse
Lars Hedegaard Nielsen Vesterbro
Cecilie Dinesen Ydre Nørrebro
David Trappaud Rønne Østerbro
Generalforsamlingsvalgte
Signe Færch Brønshøj-Husum
Eva Milsted Enoksen Christianshavn
Reinout Bosch Nordvest
Laura Kofod – TRÅDT UD Sydhavnen
Per Rasmussen, kasserer Valby
Thomas Egholm Vesterbro
Cecilie Høgh Egmose, suppleant Christianshavn
Kasper Bjerring Petersen, suppleant Nordvest
Suppleanter, afdelingsvalgte
Kim Jezus Henriksen Amager V
Tue Hammer Lerche Amager V
Lars-Emil Nybo Nielsen Amager Ø
Lea Maria Kielsholm Blågård
Marie Leth-Espensen Blågård
Sol Schwartz Blågård
Lasse H.S. Brønshøj-Husum
Lis Schertiger-Nielsen Christianshavn
Henrik Tang Indre By
Mathilde Lynggard Vinther Indre Nørrebro – Røde firkant
Anne Kristine Baldus Nordvest
Lasse Sjøbek Jørgensen Nordvest
Hans Henrik Nielsen Nørrebro Park
Heidi Astrup Sydhavnen
Lea Baharé Taghinejad-Fadakar Valby
Sarah Mathiesen Vanløse
Julia Jakobsen Vesterbro
Michael Cholewa-Madsen Vesterbro
Nanna Overgaard Rasmussen Ydre Nørrebro