Beskæftigelsesindsatsen skal være enklere

Kommunernes jobcentre modtager hård kritik. I Socialudvalget i Københavns Borgerrepræsentation er vi enige om, at borgerne på jobcentrene skal have bedre hjælp. Derfor skal de udsatte borgere samles i Socialforvaltningen

Kommunernes jobcentre modtager for tiden hård kritik. De skal nedlægges, de skal afbureaukratiseres, de skal finansiere skattelettelser og Arne-pension. Men vi mener – i al ubeskedenhed — at vi i Københavns Kommune er kommet længere end blot at svinge sparekniven.

Vi ved, at mange jobcentre ikke gør det godt nok. Derfor har vi forslag til, hvordan det kan blive bedre for de borgere, der skal have førtidspension, eller som skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Et politisk flertal har besluttet, at de mest udsatte borgere simpelthen skal flyttes fra jobcentrets regi til Socialforvaltningens regi.

Vi taler om borgere, som har andre problemer end at få et arbejde. Som det er nu, skal de forholde sig til to forvaltninger, der ukoordineret hiver og flår i borgeren fra hver sin side. Som udsat borger har man måske et misbrug, som man går i behandling for i Socialforvaltningen, mens jobcentret kræver, at man dukker op i det samme tidsrum. Dertil kommer utallige eksempler på, at der er gang i en social indsats, der skal hjælpe borgeren, men at kontanthjælpen lige pludselig bliver inddraget. Det sætter en stopper for fremskridt.

Forvaltningen taler om ‘komplekse borgere’, men det er snarere det system, vi har opbygget, der er komplekst at finde rundt i. Det, mener vi, skal forbedres. Det er for letkøbt bare at sige, at det hele skal lukkes. Vi mener, at vi i stedet skal gøre det enklere og bedre for de borgere, systemet er sat i verden for at hjælpe.

Det betyder, at et flertal i København Kommunes Borgerrepræsentation i november 2021 besluttede at arbejde på, at de mest udsatte borgere skulle samles i Socialforvaltningen. Problemet er, at beskæftigelseslovgivningen spænder ben. Derfor har vi brug for Christiansborg til at vende lovgivningen på hovedet. For lige nu er den et sandt studie i micromanagement uden tillid til den enkelte medarbejder.

Derfor skal være slut med, at de mest udsatte skal forholde sig til flere forskellige forvaltninger.

Så når landspolitikerne taler om at forbedre jobcentrene, kan de jo kigge i retning af København for at se, hvordan man laver en beskæftigelsesindsats med øje for borgernes sociale problemstillinger.

Trykt i Information 21/11-2022

Skrevet af
Gyda Heding, Enhedslisten
Katrine Kildgaard Nielsen, Radikale Venstre
Line Ervolder, Konservativ Folkeparti