Seminar om borgerinddragelse og lokaludvalg

Hvornår:
13. november 2019 kl. 19:00 – 22:00
2019-11-13T19:00:00+01:00
2019-11-13T22:00:00+01:00
Hvor:
Studiestræde 24
1455 København
Danmark

Alle er velkomne til seminar om Enhedslistens syn på resultatet af det arbejde, Økonomiforvaltningen har gennemført under overskriften “Mangfoldig og fokuseret Borgerinddragelse”, og de konsekvenser det kan få for udviklingen i Lokaludvalgene. Gruppeformandskredsen i BR drog nogle konklusioner af arbejdet på et møde omkring 1/9, men undlod at vedtage nogen af de foreslåede tiltag i budgettet for 2020. Der skal være et nyt møde i kredsen 22.11, hvor man skal diskutere evt. justeringer af Lokaludvalgene.

Vi inviterer jer derfor til et møde, der gerne skulle munde ud i anbefalinger/mandat til bestyrelsen og BR om, hvordan man skal forholde sig i den videre proces.

Onsdag d. 13.11 kl. 19.00 til 22.00 på Enhedslistens Landskontor, Stueetagen.

Dagsorden

  1. Gennemgang og diskussion af det foreløbige resultat af “Mangfoldig og fokuseret borgerinddragelse”
  2. Diskussion af forvaltningens oplæg til evt. justering af Lokaludvalgene
  3. Enhedslistens langsigtede ideer for styrkelse af Lokaludvalgene og nærdemokrati i København

Der vil blive serveret sandwiches ved mødets begyndelse.

Tilmelding til Københavnssekretariatet senest søndag den 10. oktober.

Der vil senere blive udsendt oplæg og materiale til de enkelte punkter.