Politikudviklingsseminar om byplanlægning

Hvornår:
5. januar 2019 kl. 11:00 – 17:00
2019-01-05T11:00:00+01:00
2019-01-05T17:00:00+01:00
Hvor:
Studiestræde 24
1455 København K

NB: dette event er rykket fra den 4. november! 

København skal være en by for alle københavnere. Desværre har vi som københavnere så godt som ingen indflydelse på hvordan byen udvikler sig. Kommunen har givet sine grunde til selskabet By-og-Havn, der velvilligt sælger de bedste grunde til ejendomsspekulanter. Det betyder, at vi ser en mængde problemer, der hober sig op. Mangel på boliger der er til at betale, mangel på skoler, børnehaver, fodboldbaner og grønne områder. Listen kunne fortsættes og tilpasses alt efter hvilket kvarter man befinder sig i. For byen udvikler sig skævt. Hvad der mangler i det ene kvarter, er der en overvægt af i det andet kvarter.

Enhedslisten skal selvfølgeligt kritisere denne udvikling. Men den gode kritik skal forsøge at sammentænke de mange forskellige udfordringer. Derfor er der mange afdelinger, der i løbet af efteråret har holdt møder og diskuteret disse emner. Denne diskussion vil vi gerne samle op på i fællesskab.

Derfor inviterer Københavnsbestyrelsen alle københavnske medlemmer til seminar d. 5. januar. Her vil vi
lægge op til diskussion centreret om følgende tre emner:

  • København i regionen
  • En bolig til alle
  • By-og-havn

Som opfølgning på seminaret vil der blive nedsat en skrivegruppe, der vil samskrive konklusionerne og præsentere disse på Enhedslisten Københavns generalforsamling d. 9. marts. Til generalforsamlingen vil den samlede tekst blive sat til afstemning og danne grundlag for Enhedslisten Københavns fremadrettede politik for byudviklingen i København.

Information vedr. tilmelding følger.

Se mere her.