Generalforsamling i Enhedslisten København

Hvornår:
9. marts 2019 heldags
2019-03-09T00:00:00+01:00
2019-03-10T00:00:00+01:00
Hvor:
Peter Ipsens Allé 25
2400 København
Danmark
Generalforsamling i Enhedslisten København @ København | Danmark

KØBENHAVNSBESTYRELSEN INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 FOR ENHEDSLISTEN KØBENHAVN 

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 9. marts 2019 kl. 10-17 hos 3F København – Store Sal, Peter Ipsens Allé 25, 2400 KBH NV.

Generalforsamlingen er Enhedslisten Københavns øverste myndighed. Det er her, vi sætter den politiske og organisatoriske retning for Enhedslisten København i 2019, og det er her, vi vælger de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Derudover synger vi et par gode sange, og vores talerstol bliver besøgt af spændende gæstetalere.

Vi håber, at du har lyst til at deltage på dagen, og eventuelt også vil overveje at stille op til bestyrelsen.

Praktisk

Generalforsamlingen starter kl. 10.00, men allerede kl. 9.00 åbnes dørene. Fra 9.00-9.45 vil der være en uformel introduktion til generalforsamlingen og Enhedslisten København for nye deltagere.

Alle medlemmer af Enhedslisten Københavns afdelinger har opstillingsret til bestyrelsen, stemme- såvel som taleret til generalforsamlingen og er ligeledes berettiget til at fremsende forslag til samme. Se deadlines nedenfor.

Tilmelding er ikke nødvendig, men medlemsskab vil blive kontrolleret i døren før udlevering af stemmekort.

Der vil være kaffe, the, vand og frokost som kan støttes med donation.

Der vil være mulighed for børnepasning på stedet. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest fredag d. 1. marts kl 12 via dette link.

Mødemateriale og deadlines

Dokumenter til generalforsamlingen vil løbende blive lagt på hjemmesiden og kan tilgås via dette link.

Bestyrelsens forslag til Politisk Program for Byudvikling, beretninger- og regnskab for 2018, bestyrelsens forslag til arbejdsplan- og budget for 2019 samt forslag til forretningsorden- og dagsorden for generalforsamlingen, ligger allerede klar og kan hentes på ovenstående link. Samme sted, kan du også finde vores vedtægter.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til kbh@enhedslisten.dk senest onsdag d. 27. februar. Forslag, der modtages senere end fristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Der skal på generalforsamlingen vælges seks medlemmer af bestyrelsen: én kasserer og fem øvrige medlemmer. Ønsker du at stille op til en af disse seks poster, skal du indsende din opstilling senest onsdag d. 27. februar til kbh@enhedslisten.dk. Opstillinger modtaget senere end fristen vil ikke blive taget i betragtning. Husk at vedhæfte et vellignende billede. Din opstilling må max. fylde 2.000 tegn inkl. mellemrum.

Ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag indsendes til kbh@enhedslisten.dk frem til torsdag d. 7. marts kl. 12.00. Vi vil dog opfordre til at indsende ændringsforslag senest tirsdag d. 5. marts, for at ændringsforslaget kan nå at komme med i det optrykte hæfte.

De sidste hoveddokumenter, herunder opstillinger til bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer, bliver lagt på hjemmesiden d. 1. marts. Fra mandag d. 4. marts vil medlemmer kunne hente dokumenterne i printet form på Københavnskontoret. Alle dokumenter vil naturligvis ligge optrykt til fri afbenyttelse på selve generalforsamlingen.

Deadlines

27. februar: Opstilling til bestyrelsen, indkomne forslag til behandling

1. marts: Tilmelding børnepasning

5. marts: Ændringsforslag som ønskes optrykt i generalforsamlingshæftet

7. marts 12.00: Endelig tidsfrist for ændringsforslag som ønskes behandlet.

Facebook

Hold dig opdateret om generalforsamlingen på Facebook.

Meld dig ind i facebookgruppen Enhedslisten København: Debat og aktivisme. Her kan du op til generalforsamlingen diskutere forslag og ændringsforslag med andre medlemmer i København.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os endelig.

Vi håber, vi ses på generalforsamlingen!

Kammeratlige hilsner
Københavnsbestyrelsen