Knud Holt Nielsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget.

Beboerinddragelse er vigtigt – også når det gælder nattelivet

Det ligger Enhedslisten på sinde at skabe en politisk kultur på Københavns Rådhus, hvor københavnerne bliver inddraget i beslutningerne.

Lige nu ser vi desværre, hvordan socialdemokraterne tromler hen over et stort flertal af københavnerne, der er imod ødelæggelsen af Lærkesletten og Amager Fælled. Vi ser hvordan beslutningen om Lynetteholmen og havnetunnellen hastes igennem uden tid til en grundig offentlig debat. Og senest oplever vi den socialdemokratiske ungdomsformand Frederik Vad bede Indre bys 40.000 beboere om at flytte ud af kommunen, hvis de er utilfredse med støj fra nattelivet. (Politiken 21/3-2021)

Vi vil gerne i dialog med københavnerne om hvordan vi skaber den bedste by. Også i forhold til nattelivet. Og vi taler gerne med alle. Høj som lav. Vi lytter både til dem i Indre By, der har en dyr lejlighed og dem der bor alment. Og til dem der gerne vil have et festligt natteliv. Det handler om at finde en balance, hvor der er plads til os alle sammen.

Derfor ønsker Enhedslisten også et mere mangfoldigt og rigt natteliv end det vi ser i dag, hvor festen er klumpet sammen i nogle få partyzoner.

I andre storbyer som f.eks. Berlin og Hamburg har man en helt anden tilgang. Der spreder man gå i byen stederne med det resultat, at du får mere forskelligartede tilbud med en lokal identitet. Vi ser gerne at København bevæger sig i samme retning.

Bloggere:


Skrevet sammen med Mikkel Skovgaard Hansen, kandidat til, Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, Bragt i Politiken 30/3-2021