Medlemmer af Enhedslisten København stemmer til generalforsamlingen.

Enhedslisten København donerer partiskat til sociale formål 

Bestyrelsen i Enhedslisten København har besluttet, at den del af tidligere Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells eftervederlag som indbetales i partiskat ikke skal ende i partiets kasse, men i stedet doneres til sociale formål. Det konkrete formål besluttes på den københavnske generalforsamling i marts.