Lille budgetaftale landet

Der er nu landet en aftale om overførselssagen – forårets lille budgetaftale på Københavns Rådhus. Der var meget få penge til service og næsten ingen til anlæg i forhold til tidligere år, men det er alligevel lykkedes os at få vigtige forbedringer igennem for Københavnerne, og vi må ærligt sige, at alle partier bidrog med gode ideer rundt om bordet.

København tager allerede nu hul på implementering af den nye bolig- og hjemløseaftale, med et pilotprojekt om huslejetilskud og bostøtte til 50 hjemløse, i første omgang. Og desuden afsættes der midler til flere almene boliger.

I aftalen er der afsat penge til at vi nu kan gå igang med klimaplanen 2035, hvor København skal blive en klimapositiv storby. Der kommer grønne indsatser i flere bydele, og der bliver taget hul på nogle af trafikudfordringerne i flere af brokvartererne. Blandt andet bliver der iværksat arbejde med en trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro, der kommer busstoppested i Lundtoftegade og der kommer omsider en trafiksanering af Rantzausgade.

Vi har sikret et tilskud til de fritidsforeninger der pludselig oplever store ekstraregninger grundet stigende energipriser. Derudover kommer København ikke kun til at være vært for Tour de France, men også et Kvindecykelløb senere på året.

HF-inklusion er reddet på målstregen, så unge med autismediagnoser fortsat kan få den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse i København. Og der kommer også flere mentormidler til aktivitetsparate unge.

Der bliver etableret tre nye huslejenævn, så lejere hurtigere kan få svar på deres klager.

Stofbrugere lever et hårdt liv, og Café Dugnad er et af de steder hvor de har mulighed for at få et pusterum. Med aftalen har vi sikret at Dugnad får mulighed for igen at holde åbent både lørdag og søndag. Og omsider skal der nu ses på at få etableret et nyt stofindtagelsesrum på Sundholm. Et vigtigt løft for nogle af byens mest udsatte borgere.

Der bliver en særlig indsats for at screene for dysleksi (ordblindhed) blandt de mange børn, hvis grundlæggende læseproblemer kan være blevet overset, som følge af to års coronanedlukninger.

I Vanløse bliver der igangsat planlægning af en natur- og miljøstation ved Damhussøen, så bybørn kan komme ud og lære om naturen.

Forsøgsordningen hvor parkeringspladser kan anvendes til udeservering kommer igen til sommer, og udvides nu til hele byen, så presset på indre by lettes.  Alle serveringssteder får mulighed for at være med.

Aftaletekst 2022 0