Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

KOMMUNEN KØBER GIFTIG UNDERGRUND PÅ FÆLLEDEN

Torsdag 19. november behandlede Borgerrepræsentationen en sag om køb af en grund på Lærkesletten, som By & Havn vil omdøbe til Vejlands Kvarter. Lokalplanlægningen er langt fra afsluttet, flere end 2.300 høringssvar er under behandling, og miljøteknikere arbejder fortsat med at skabe et fuldstændigt billede af skadevirkninger ved at bygge på Lærkesletten.

Det har længe stået klart for både køber – København – og sælger – Københavns selskab for arealudvikling, at byggefeltets grundlag rummer granater og er ved at forgasse.

Aftalen pålægger køber at afklare og vende tilbage til en forhandling om merudgiften ved fundering og indkapsling af den giftige undergrund, dog således at en meget høj udgift alene vil være købers ansvar.

Samtidig rummer kontrakten byggepligt. Købsaftalen gør miljøhensyn fuldstændigt underordnet en utøjlet byggevilje.

Der er forud for købet ikke skabt et fuldstændigt blik for miljøkonsekvenser, men et flertal uden om Enhedslisten og Alternativet besluttede alligevel, at bruge over 100 mio kroner på købet af en grund til en skole, selv om der ikke vil mangle skolekapacitet på Amager i den overskuelige fremtid.

Der er hårdt brug for, at vi sætter miljøhensyn højere op på den københavnske dagsorden. Pligten til at passe på miljøet bør veje tungere end end den byggepligt som byens styre nu har pådraget sig fra byens arealudviklingsselskab.

Trykt i Ørestad Avis 24/11-2020

Blogger: