Telefonnummer: 
24 524 159

44 år, Organisationssekretær, Christianshavn

Jeg er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der har ansvar for en række forskellige opgaver i relation til arbejdsløse og udlændinge. Det vil sige, at vi herunder beskæftiger os med jobcentrene, indkomstoverførsler og kommunens samlede integrationspolitik.

Kort fortalt, så arbejder jeg for et mere socialt retfærdigt København – en by med plads til alle. Det får vi blandt andet ved at skabe flere arbejdspladser og praktikpladser. Jeg er dog særligt optaget af integrationspolitikken og er derfor virkelig glad for, at vi allerede har sikret en ny integrationskurs i kommunen, hvor der kommer flere praktikpladser og bedre jobformidling til københavnere med indvandrerbaggrund. Hver fjerde københavner med indvandrerbaggrund oplever diskrimination, og derfor er det på høje tid, at vi strammer op. Jeg mener dog, at vi stadig kan gøre det bedre. Så det arbejder jeg på.

Jeg er samtidig borgerrettighedsordfører for Enhedslisten på Rådhuset, hvor jeg kæmper for at sikre alle københavneres ret til ikke at blive udsat for racisme og ret til ikke at blive forskelsbehandlet.

Til daglig arbejder jeg som organisationssekretær for Enhedslisten.