, Sekretariatsleder hos PLS, Vesterbro

Jeg sidder i Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Og så er jeg gruppeformand for Enhedslisten på Københavns Rådhus. 

I Økonomiudvalget beskæftiger vi os med kommunens ejendomme, kommunens erhvervspolitik og kommunes generelle økonomiske interesser. Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til folkebibliotekerne, kulturhusene og kommunens idrætsanlæg. Men vi arbejder også forholdene for museer, teatre, musik og tilskud til kulturelle aktiviteter.

Jeg tror på, at et rigt foreningsliv, er med til at skabe en mangfoldig og kulturelt rig by. Ud over at være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, er jeg også formand for Folkeoplysningsudvalget, hvor jeg arbejder for bedre forhold til foreningerne. For Enhedslisten er folkeoplysning et vigtigt demokratisk dannelses- og uddannelsesredskab, som der er i høj grad er brug for i dag.

I Enhedslisten mener vi, at bibliotekerne er vigtige lokale kulturaktører – og vi skal have tidssvarende biblioteker i alle bydele. Bibliotekerne er stadig københavnernes garanti for fri og lige adgang til oplysning, og det er vigtigt, at vi understøtter sådanne oplysningscentre og mødesteder, som er uafhængige af kommercielle interesser.

Når jeg ikke er på Rådhuset bor jeg i en andelsforening ved Enghave Plads på Vesterbro.