København skal hænge sammen. Vi skal alle frem og tilbage. Der skal handles, hentes og bringes. Vi er afhængige af, at trafikken glider, så vi kommer frem til tiden. Luften skal være ren, og vi vil kunne se himlen over byen. Også om fem år. Derfor sætter Enhedslisten bilerne bagerst.

Byen bryder sammen, hvis der kommer flere biler. Der er simpelthen ikke plads til dem. Og problemet løses ikke ved at bygge underjordiske p-huse til 600.000 kroner per parkeringsplads. Samtidig er bilernes udstødning en af byens største kilder til forurening, der hver dag gør uoprettelig skade på både klimaet og Københavns børn.

Vejen frem er cykler, tog og busser

Vi vil ikke bruge 27 milliarder kroner på en havnetunnel, der lokker flere biler til byen. Vi vil hellere rulle flere grønne cykelruter ud og sikre cykelstier overalt i byen. Gader og kryds skal indrettes, så man kommer hurtigt frem med pedalkraft. Der skal køre flere busser, og de skal altid sikres fri passage i myldretiden. Så må bilerne holde tilbage.

S-tog og Metro skal køre oftere, og der skal anlægges letbane i gadeniveau som supplement til den kommende metroring. Det vil binde byen effektivt sammen, uanset hvor man skal hen. Og så skal billetpriserne ned.

Enhedslisten kæmper for god plads til cykler og effektiv kollektiv transport.

Enhedslisten vil:

  • lave flere og bredere cykelstier
  • lave mere Metro og nye letbaner
  • Investere i grøn byudvikling – ikke en havnetunnel

Se også vores trafikudspil: Bilerne bagerst