Byens skoler står over for enorme udfordringer. Der kommer flere elever, og med skolereformen skal børnene være flere timer i skole. Der bliver mindre tid til forberedelse, og der lægges op til at sortere byens børn i et A- og et B-hold.

Enhedslisten kæmper for en skole, der både giver børn faglighed og fællesskab. Vi vil sikre, at Københavns lærere har overskuddet til elever på forskelligt niveau. Og at alle elever har overskud til at lære. Derfor går vi ind for gratis skolemad, modersmålsundervisning og ekstra hjælp til de børn, der har brug for det. Social ulighed må aldrig blive en forhindring for at klare timerne. Hverken for eleven eller læreren.

Skolerne skal sættes fri

For os handler det om at sikre gode rammer, men sætte den enkelte skole mere fri. Lærere, elevråd og skolebestyrelse skal i højere grad kunne forme deres skole, som de sammen vurderer er bedst. Vi vil fx give skolerne lov til at tilbyde arabisk eller spansk som sprogfag i stedet for tysk.

Det er lærerne, der skal føre reformens krævende forandringer ud i livet. Enhedslisten vil genoprette den tillid, der blev brudt under forårets lockout. De københavnske lærere skal sikres tid til at forberede faglig og fængende undervisning.

Enhedslisten vil: 

  • målrette undervisningen uden at opdele klasser
  • tilbyde alle elever gratis modersmålsundervisning
  • tilbyde flere sprog som fremmedsprogfag