Enhedslisten København i Borgerrepræsentationen

Ved kommunalvalget den 19. november 2013 gik Enhedslisten i København frem til 19,5%. Vi har i dag 11 pladser i Borgerrepræsentationen, heraf én borgmesterpost. 

Morten Kabell
Teknik- og Miljøborgmester
[email protected]

Rikke Lauritzen
Medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
[email protected]

Ulrik Kohl
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
[email protected]

Ninna Hedeager Olsen
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
[email protected]

Allan Mylius Thomsen
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
[email protected]

Charlotte Lund
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
[email protected]

Anne Mette Omø Carlsen
Medlem af Socialudvalget
[email protected]

John Andersen
Medlem af Socialudvalget
[email protected]

Gorm Gunnarsen
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
[email protected]

Karina Vestergaard Madsen
Gruppeformand, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget 
[email protected]

Jens Kjær Christensen
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
[email protected]

 

Suppleanter

Bente Møller
[email protected]

Hassan Nur Wardere
[email protected]

Jean Thierry
[email protected]

Blogs fra Rådhuset