Om Enhedslisten København

Enhedslisten har mere end 3.000 medlemmer i København. Vi er organiseret i 15 afdelinger, der sammen dækker hele byen. Som i resten af partiet er vores primære arbejde koncentreret omkring den enkelte afdeling. 

Vil du vide mere om din lokalafdeling eller deltage i det næste møde, så kan du altid henvende dig til din kontaktperson. Du må også meget gerne give et bidrag til vores valgfond.

Enhedslisten København er rammen om vores fælles arbejde i kommunen, herunder arbejdet i Københavns Borgerrepræsentation. Det sker under ledelse af Københavnsbestyrelsen, som består af repræsentanter fra afdelingerne og medlemmer valgt på den årlige generealforsamling. 

Generalforsamlingen holdes som regel i marts måned. Alle medlemmer af Enhedslisten der bor i Københavns Kommune kan møde op og være med til at bestemme vores politik og vores prioriteter det kommende år.