Onsdag, 11 januar, 2017 - 13:29
For at skabe bedre tilgængelighed for dårligt gående og folk med færdselshandicap begynder Københavns Kommune nu at kortlægge de udfordringer, man måtte opleve i byen. Borgerne inviteres med i arbejdet.
Mandag, 9 januar, 2017 - 09:52
1.000 nye cykelparkeringspladser skyder op i København i år. Ny metode skal bane vej for flere parkeringspladser.
Mandag, 9 januar, 2017 - 09:46
Endnu et lokalplanstillæg er blevet vedtaget for Carlsberg Byen. Denne gang får bygherre mulighed for at øge højden på et højhus, mens flere andre bygninger også for lov at blive mere massive. Borgmester er kritisk.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 12:39
København fremlægger senere på året en plan, der skal sikre byen mod stormflod. Men realiseringen kan kræve en ændret lovgivning.
Mandag, 2 januar, 2017 - 10:11
Københavns Kommune vil skabe flere P-pladser til byens ladcykler. Supermarkeder og indkøbscentre er også begyndt at dedikere særlige pladser til ladcyklerne.
Onsdag, 21 december, 2016 - 14:12
København går mod strømmen og når med et års forsinkelse sit mål om at 85 pct. af kommunens personbiler skal køre på el eller brint
Tirsdag, 20 december, 2016 - 09:57
Tissetrængende københavnere kan se frem til renere offentlige toiletter. Samtidig istandsættes kommunens smedejernspissoirs, og så kan børnefamilierne se frem til weekendåbne toiletter på adskillige af de bemandede legepladser.
Tirsdag, 20 december, 2016 - 09:50
Københavns Kommune ansøger nu regeringen om lov til at starte forsøg med legalt salg af hash til byens indbyggere over 18.Et stort flertal i borgerrepræsentationen besluttede torsdag aften, at sende en ansøgning til VLAK regeringen om at få lov at starte et tre-årigt forsøg med legalt salg af hash.
Mandag, 19 december, 2016 - 10:47
Det går kun en vej for brugen af Cykelslangen og Bryggebroen i København, og det er frem! På bare et år er cykeltrafikken på broerne steget med 37 og 40 pct., og dermed er der sat nye rekorder for antallet af cyklende på de to forbindelser.
Torsdag, 15 december, 2016 - 11:22
15 nye skybrudsprojekter til en værdi af over 330 mio. kr. er blevet politisk godkendt. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil kæmpe for at få tilføjelser til løsningerne, som giver merværdi for særligt udsatte københavnere.

Sider

Abonnér på