27. apr 16:56

Indre By har fået et fornyet og attraktivt opholdsrum. Det fejres med en indvielse, der understøtter de nye opholds- og aktivitetsmuligheder.

Renoveringen af Frederiksholms Kanal er netop afsluttet. Gaden er blevet omdannet til en promenade med færre biler og mere plads til fodgængere, ligesom der nu er langt bedre mulighed for at sidde og nyde stemningen langs byens kanaler. Omdannelsen af Frederiksholms Kanal har skabt en bedre forbindelse mellem Indre By og havnen. Muligheden for at forbedre forholdene for fodgængere, cyklister og byliv er fundet ved at nedlægge bilparkeringen langs kanalen. Det nye byrum er skabt i en sammenhæng mellem det historiske miljø i Middelalderbyen og det moderne byrum med en indbydende atmosfære.

”De historiske gader i hjertet af København skaber en rigtig god ramme for et godt byliv, da husene er lave og meget varierede. Derfor opdager man altid nye detaljer, når man går og opholder sig i området. Jeg har en ambition om at gøre hele middelalderbyen bilfri, og omdannelsen af Frederiksholms Kanal er et godt første skridt i denne retning,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Asfalten på kørebanen er gravet op og Frederiksholms kanal er blevet genskabt, som den næsten så ud for 100 år siden med brosten fra facade til bolværk. Der har været fokus på at genbruge så mange af de eksisterende brosten som muligt, så det historiske udtryk understøttes. Det har haft den bonus, at der blevet kørt færre brosten væk med tunge lastbiler. 

I hele gaden er der genoprettet fortov langs husfacaden, og udformningen er blevet opdateret, så fortovene er tidssvarende ift. tilgængelighedskrav, så også folk med handicap og gangbesværede fremover får nemmere ved at færdes i gaden. Samtidig er der blevet opsat byrumselementer i form af bænke, affaldskurve, cykelstativer samt granitblokke til ophold på strækningen Ny Kongensgade – Bryghusgrunden.