4. apr 12:30

Et pilotprojekt skal undersøge, om københavnere og frederiksbergborgere er klar til at skille sig af med privatbilen og i stedet benytte sig af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Målet er at skaffe mere plads til byliv, mindske presset på parkeringspladser og fremme de grønne transportformer. Projektet starter lørdag.

For nogle vil det nok føles som lidt af en aprilsnar at skille sig af med sin private bil, men for flere borgere fra Vesterbro og Frederiksberg er det netop, hvad der skal ske den 1. april. Flere har nemlig tilmeldt sig et pilotprojekt og sagt ja til, at privatbilen sendes på tre måneders ferie, og i stedet skal forsøgspersonerne klare sig med delebilsordninger, bycykler og kollektiv transport.

Hensigten er at undersøge, om storbyens beboere kan undvære privatbilen og dermed er parate til at ændre på de faste vaner. Er det tilfældet, kan presset på parkeringspladser i byen nemlig mindskes, ligesom nogle af de arealer, som i dag optages af parkeringspladser, kan veksles til rekreative områder til glæde for de lokale. Som en del af projektet laves almindelige parkeringspladser om til delebilspladser og bycykelpladser for at gøre det så problemfrit som muligt at undvære sin bil for en tid og forsøge sig med de pladsbesparende initiativer. Tanken er, at de gode alternativer skal være lige uden for folks hoveddør, så det dermed er oplagt at prøve kræfter med det grønne alternativ.

Bag forsøget står Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som sammen med BMW skal se nærmere på mulighederne for at veksle traditionelle parkeringspladser til delebilspladser, elbilspladser og byrum. I Frederiksberg Kommune er borgmester Jørgen Glenthøj (C) spændt på forsøget:

- Frederiksberg er Nordeuropas tættest befolkede kommune, og der er rift om hver eneste kvadratmeter. Det stiller høje krav, når vi udvikler byen. Vi vil fortsat have mange grønne, rekreative områder, og samtidig vil vi meget gerne mindske presset på parkeringspladser. Dette projekt vil give os værdifuld viden til, hvilke knapper, vi kan skrue på i fremtidens planlægning af byen og trafikken, siger han.

I København ser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) store muligheder i projektet:

- Undersøgelser har vist, at mere end hver fjerde bil på en gade på Vesterbro står stille mandag til fredag. Derfor lader det til, at der er stort potentiale for at få københavnerne til at tage delebilen til sig. Lykkes vi med det, får vi mere plads, vi kan bruge på mennesker i stedet for opbevaring af biler. Jeg vil derfor opfordre de lokale til at tilmelde sig projektet, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får mest ud af byen, siger Morten Kabell.

Hos Region Hovedstaden har formand for Miljø- og Trafikudvalget Jens Mandrup (SF) store forhåbninger til forsøget:

- Ny Mobilitet er et fremtidsorienteret projekt, som giver et bud på, hvordan vi kan skabe en bedre by med høj livskvalitet og mindre trængsel for alle via de mange nye og grønne mobilitetsløsninger, der er kommet til hovedstadsregionen. Vi er glade for det tætte samarbejde mellem mobilitetsleverandørerne, Region Hovedstaden, BMW, Københavns og Frederiksberg Kommune, som i fællesskab er nået frem til tilbuddet til beboerne i de to gader, siger Jens Mandrup.

Pilotprojektet varer tre måneder. Formålet er at få viden om, hvordan byens rum kan benyttes bedst muligt til at fremme grøn mobilitet og reducere CO2 samtidig med, at fremkommeligheden forbedres.

Efter at pilotprojektet er afsluttet, vil dets effekter på adfærd, byrum og miljø blive evalueret af parterne bag projektet med inddragelse af gadens beboere. Hvis det i evalueringen vurderes, at projektet har fremmet grøn mobilitet og forbedret lokale byrum, kan modellen skaleres til at omfatte andre områder af byen. Derved bidrager det til CO2-reduktion og bedre byliv samtidig med, at mobiliteten og fremkommeligheden forbedres.

Projektet skydes i gang fra første april, og interesserede borgere har stadig mulighed for at høre mere om og deltage i projektet. Mere information findes på nymobilitet.dk.

Der vil være præsentation på hhv. Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg fra klokken 11-13 og på Krusågade fra klokken 14-16. Her vil være taler fra politikere og projektledere, fremvisning af mobilitetsløsninger, mulighed for tilmelding til projektet samt workshop med input til byrum.

Fakta

Det overordnede budget for projektet er på 650.000 kr. Heraf bidrager BMW med ca. 200.000 kr., Region Hovedstaden med cirka 250.000 kr., Frederiksberg Kommune med ca. 100.000 kr. og Københavns Kommune med 100.000 kr. (heraf bidrager Vesterbro Lokaludvalg med 50.000 kr.). Derudover har Energistyrelsen givet tilsagn til at støtte at etablere ladestandere med op til 276.000 kr..

En række europæiske undersøgelser, samlet i Deleøkonomi i Transport (DTU, maj 2015, se bilag 3), viser, at én delebil med fast stamplads (traditionelle delebiler) kan erstatte 5-10 privatbiler, og at delebiler med fast stamplads kan medføre et samlet fald i bilejerskabet på 66 %. Et øget fokus på delebilisme vurderes derfor at kunne frigøre plads og reducere fremtidige udgifter til at etablere parkeringspladser for.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning undersøgte i december 2016 parkeringsmønstre i brokvartererne. Undersøgelsen viste, at 26 % af de parkerede biler på Vesterbro holder parkeret på samme sted fra mandag til fredag, og at 17 % af de adspurgte bilejere har overvejet at skifte til delebil.

Projektet gennemføres i samarbejde med Movia, Metroselskabet, Bycyklen, DriveNow, Green Mobility, LetsGo, Hertz Delebilen, GoMore, Sixt, Europcar og E.ON. 

Facebook