46 år, Teknik- og Miljøborgmester, Christianshavn

Jeg er borgmester i Teknik- og Miljøudvalget, der varetager alle de opgaver der har med bygge- og ejendomsområdet at gøre. Dertil kommer forsyningsopgaver og trafik.

Enhedslisten arbejder for billigere boliger med fokus på lejeboliger. I dag har de fattigste københavnere svært ved at finde en bolig, som kan betales med en kontanthjælp.

Vi ønsker en by, hvor alle kan komme hurtigere frem. Det vil vi gennemføre ved at skabe endnu bedre forhold for cyklisterne og fodgængerne. Ved at gøre det attraktivt at skifte bilen ud med en cykel, vil der også blive bedre plads til de trafikanter, der er afhængig af deres bil.

På miljøområdet vil vi arbejde for, at forbrændingskapaciteten i hovedstadsområdet tilpasses en ny landsdækkende ressourcestrategi, som betyder stadig fald i forbrændingsegnet affald.

Privat bor jeg på Christianshavn.