53 år, gruppeformand, chefkonsulent for IT og kommunikation på VUC, Østerbro

Jeg er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, der beskæftiger sig med byens dagtilbud, skoleområdet og fritidstilbud til børn og unge. Fritids- og børneordfører.

Bedre normeringer
I udvalget arbejder jeg på at styrke dagsinstitutionerne. Alle undersøgelser viser, at færre børn per voksen sikrer, at børnene klarer sig bedre i folkeskolen og videre i uddannelsessystemet. En bedre normering giver også mindre sygefravær og bedre trivsel blandt det pædagogiske personale.

Derfor skal vi hensyn til børnene, pædagogerne og vores fælles fremtid sikre ordentlige normeringer i vores daginstitutioner. Det er positivt, at der med finanslovsaftalen for 2015 blev givet penge til området. Men i Enhedslisten kæmper vi fortsat for, at en vuggestuegruppe maksimalt har 3 børn per voksen og børnehavegrupper maksimalt har 6. Grupperne skal også være mindre – 9 børn i en vuggestuegruppe og 18 i en børnehavegruppe.

Skolen og fritidstilbud
Folkeskolereformen har tvunget os til politisk at omstrukturere fremtidens fritidstilbud. Min holdning er, at fritidstilbuddene og det pædagogiske personale er afgørende for børn og unges udvikling. Jeg arbejder for at sikre, at vi også i fremtiden har attraktive fritidstilbud med høj pædagogisk kvalitet i København. Børn er forskellige og har forskellige behov. Derfor skal vi ikke ensrette tilbuddene. Derfor er det vigtigt at København også i fremtiden har et fritidstilbud til byens børn, hvor de efter skoletid har et sted hvor de bliver set og hørt på en anden måde og hvor de kan blive anerkendt for andre kompetencer end de boglige.

Netværk og lokal inddragelse
De bedste løsninger findes når man lytter til dem der har den praktiske erfaring og faglige viden. Derfor har jeg også et bredt netværk af fagfolk og praktikere som jeg spørger til råds og sparre med når jeg skal træffe politiske beslutninger. Både når det handler om at finde på nye løsningsmodeller og når der spares eller bruges penge.

Jeg er derudover inkarneret københavner – og brænder for at gøre byen mere rød. Jeg bor i dag på Østerbro, men er vokset op på Nørrebro, hvor jeg også stadig føler mig hjemme.