Telefonnummer: 
60 890 064

62 år, Professor i bæredygtig udvikling og planlægning på RUC, Sydhavnen

Jeg er medlem af Socialudvalget, der varetager forebyggende sociale foranstaltninger og boligsocialt arbejde. Udvalget hjælper herudover personer i udsatte situationer, mennesker ramt af psykisk sygdom, med handicap og med misbrug.

Fattigdommen stiger i Danmark, og det gør den også i København. Det skal vi bekæmpe. I København sidder mange udsatte borgere fanget i håbløs gæld, de ikke kan slippe af med, men mindre end hver fjerde, der søger om gældssanering, får deres ansøgning imødekommet. Det mener jeg, at vi skal gøre noget ved.

Socialpolitik er også boligpolitik. En af vores helt store udfordringer i København er, at vi mangler boliger til lavindkomstgrupper. For mig er det helt afgørende, at vi styrker den almene boligsektor, det fælles byrum, for at skabe en by, hvor uligheden bliver mindre. Det gør vi kun med nytænkning og kreative løsninger.

En del borgere oplever i dag, at de bliver kastet rundt mellem forskellige systemer i kommunen. Det er spild af ressourcer. Jeg mener, at vi skal arbejde for at indrette systemet mere efter borgernes behov. For eksempel med kun en kontaktperson i kommunen for den enkelte. Det vil give en større sammenhæng i den sociale indsats.

Jeg er ved siden af mit arbejde i socialudvalget professor på RUC, hvor jeg arbejder forsker i bæredygtig udvikling og inkluderende planlægning. Privat bor jeg i en haveforening i Sydhavnen – en dejlig kontrast til byens planlagte rum.