Telefonnummer: 
60 101 039

68 år, Informationsmedarbejder, Valby

Jeg er suppleant for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen og har været suppleret ind flere gange i forrige og nuværende periode. Senest i Teknik- og Miljøudvalget. Jeg sad i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten fra 1994 til 2010.

Politisk er jeg særligt engageret i indretningen af byen, kulturlivet og borgernes mulighed for lokal indflydelse. Også uden for brokvartererne. Jeg er optaget af at finde konkrete, konstruktive løsninger på københavnernes udfordringer – og de løsninger skal pege fremad mod en mere solidarisk og bæredygtig by.