44 år, Økonom, Nordvest

Jean Thierry vil kæmpe for et grønnere og mere lige København. Regeringens budgetlofter og EU’s indblanding i byens økonomi skal udfordres. Bydelene skal have mere indflydelse på lokalområdet og de midler, der bruges. 

I Borgerrepræsentationen vil Jean Thierry bruge sin viden som økonom og erfaring som formand for Bispebjergs største almene boligafdeling med 1500 beboere. Han vil arbejde for, at private udlejere samt andels- og ejerforeninger også tager et boligsocialt ansvar. Og så skal der bygges mange flere almene boliger i København.

Jean Thiery vil kæmpe mod en havnetunnel og for langt færre biler. Københavns fremtid er letbane og andre kollektive løsninger.