Telefonnummer: 
61 240 274

54 år, Gymnasielærer på Christianshavns Gymnasium, Amager

Jeg er næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, der skaber rammerne for flere end 70.000 børns læring og daglige trivsel i de københavnske institutioner. Udvalget er samtidig arbejdsgiver for 12.000 lærere, pædagoger og 5.000 andre ansatte i København.

For mig er det særlig vigtigt, at vi arbejder for, at folkeskolen er det fælles mødested for alle børn. Skolen skal være et sted, hvor læring trives. Desværre har folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, haft den konsekvens, at undervisningen er blevet mere uforberedt. Lærerne mangler tid til at leve op til faglige mål og pædagogiske hensyn.

I Enhedslisten mener vi, at den lokale folkeskole er det bedste valg. Men for at værne om skolens faglighed og trivsel, bør vi fastlægge en minimumsnorm for forberedelse på samme måde, som der er en grænse for klassers størrelse. Netop fordi trivsel er afgørende for læring, skal klassekvotienten også sænkes. Det arbejder jeg for i udvalget.

Allerede nu har Enhedslisten skabt resultater på området. Vi har sikret en ekstrabevilling på 30 millioner kroner, der skal sikre, at det pædagogiske personale er uddannet i de fag, de underviser i. Det er jeg utrolig glad for, fordi det imødekommer nogle af reformens udfordringer.

Til daglig underviser jeg i historie og engelsk på Christianshavns Gymnasium – ikke langt fra mit hjem på Amager, hvor jeg også er født og opvokset.