Telefonnummer: 
21 438 204

68 år, Byhistoriker, Indre by

Jeg er medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget, hvor vi løser sundhedsopgaver og en række sociale opgaver i forhold til ældre. Derudover arbejder vi i udvalget også med forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til københavnerne.

Mit mål med at sidde i Københavns Borgerrepræsentation er, at vi får skabt et København, hvor der er plads til og respekt for alle. I Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejder jeg for, at vi nytænker vores ældretilbud. Den kommende generation af ældre skal have indflydelse på kommunens tilbud, det skal være muligt at differentiere hjemmeplejen og der skal være rum til mangfoldighed.

Men vi skal også tænke i nye boformer for ældre. Eventuelt ved at lave profilplejehjem. Det kan også være opgangsfællesskaber eller ældreboliger, der fungerer som kollektiv. På dette område sakker København bagud. Det arbejder jeg og Enhedslisten på at lave om.

Jeg bor i Pisserendekvarteret i Indre By – et kvarter der både danner rammen om mit hjem og mit professionelle virke, nemlig byvandringer, hvor jeg formidler Københavns historie. Jeg elsker det blandede folkeliv, de små butikker og de gode værtshuse i København K. Jeg mener dog, at kvarteret har nået sit mætningspunkt i forhold til antallet af barer med åbent til den lyse morgen. Derfor arbejder jeg politisk for, at vi ser kritisk på antallet af værtshusbevillinger i Indre By.