Københavns Kommune har nedsat 12 lokaludvalg, der skal formidle lokale ønsker og krav til Borgerrepræsentationen og gennem høringer og andre initiativer være en væsentlig del af dialogen mellem kommune og københavnere.

Læs mere på kommunens hjemmeside om lokaludvalgenes rolle og opgaver. Lokaludvalgene sidder i 4 år og der er netop blevet nedsat nye udvalg for perioden 2014-2018.

Hvert parti har ét medlem af hvert lokaludvalg, og Enhedslistens medlemmer er: